Sökning: "Julia Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Julia Berg.

 1. 1. Hur HR-anställda inom privat sektor arbetar med det psykosociala arbetsmiljöarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Josefine Berg; Julia Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; HR-anställda; proaktivt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Psychosocial work environment should be highly prioritized in the organization’s daily agenda. The aim of this qualitative study was to find out how Human resources employees in the private sectors work with the psychosocial work environment issues. This study has a qualitative approach with semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig prostitution : En kvalitativ innehållsanalys av medias rapportering om orsaker till kvinnlig prostitution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Josefine Grünbaum Berg; Julia Ferry; [2019]
  Nyckelord :Selling sex; Women; Media analysis; Sensational journalism; Agenda-setting theory; Sexförsäljning; Kvinnor; Medieanalys; Sensationell journalistik; Dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera hur media, under år 2018, skildrade orsaker till kvinnlig prostitution och hur medias beskrivningar förhåller sig till de orsaker som forskning om kvinnlig prostitution redovisar. För att besvara syftet har en kvalitativ innehållsanalys genomförts av 17 artiklar från Aftonbladet och DN. LÄS MER

 3. 3. SAMEBLOD (2017) - En visuell analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Julia Berg; [2018-04-23]
  Nyckelord :Sameblod; Semiotik; bildsemiotik; visuell kultur; rasism; förtryck; mening; filmtekniker;

  Sammanfattning : This thesis will examine how the oppression of the ethnic minority group saami visualizes in the movie Sami Blood (2017) and how the pictures in it transmit meaning. By using the method semiotic picture analyzis together with various cinema techniques like mise-en-scéne, cinemaography and cinema editing, have I examined the film-makers use of those techniques and what they signify. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsnivå och kostvanor bland barn och ungdomar : En enkätstudie i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Härgestam; [2018]
  Nyckelord :activity level; physical activity; dietary habits; food; children; adolescent; aktivitetsnivå; fysisk aktivitet; kostvanor; mat; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn i Sverige har generellt sett en god hälsa (Heinemans et al., 2013). Det är dock oroande att barn och ungdomar blir mindre fysiskt aktiva (Berg, 2008). Barn och ungdomar har i genomsnitt ett högre intag av energitäta och näringsfattiga livsmedel samt ett lägre intag av frukt och grönsaker (Warensjö Lemming et al. LÄS MER

 5. 5. Markegenskaper och dess lämplighet för odling eller byggnation : En studie om markanvändning samt verktyg och bestämmelser vid regional och kommunal planering i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Granlund; Erika Qvick; [2018]
  Nyckelord :Soil properties; arable land; land use planning; urban development; Markegenskaper; åkermark; samhällsplanering; åkermarksgradering; exploatering;

  Sammanfattning : Sedan 1950-talet har åkermarken i Sverige minskat med en miljon hektar. Samtidigt ökar befolkningsmängden stadigt och i Stockholms län beräknas invånarantalet passera tre miljoner till 2040. LÄS MER