Sökning: "Katarina Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Katarina Berglund.

 1. 1. Betala nu, senare eller lite då och då : En kvalitativ studie om betalningsmetoders betydelse för svenska konsumenters köpprocess online

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ebba Eriksson-Asp; Katarina Inta Berglund; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; consumer behavior; online payment; payment methods; security;

  Sammanfattning : The growing e-commerce market has fundamentally changed the consumption behaviors among swedes, and it is more popular than ever for people to carry out their everyday transactions online. These new shopping opportunities place different demands on the consumer compared to traditional shopping, and the consumer behavior has come to include more analysis regarding risk and security especially when it comes to the final payment step. LÄS MER

 2. 2. Fysik och hållbar utveckling i förskolan : Handlingskompetens för samhällets yngsta medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sofie Berglund; Katarina Granqvist; [2021]
  Nyckelord :Action competence; education; physics; preschool; sustainable development.; Förskola; fysik; handlingskompetens; hållbar utveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with more knowledge about how  preschool educators experience children’s influence in relation to the preschool's curriculum goals regarding physics and sustainable development. The study method consists of two sub-studies, a questionnaire survey and an interview study. LÄS MER

 3. 3. De svenska samernas möjlighet till självbestämmande : En teoriprövande undersökning av rättsläget i Sverige och Norge utifrån Young och Fraser

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Katarina Berglund; [2021]
  Nyckelord :right to self-determination; Saami; indigenous peoples; indigenous law; national law; Sweden; Norway; Fraser; Young;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. BARN SOM FÖRSVINNER FRÅN SKOLAN, MISSTÄNKS FÖRAS UTOMLANDS OCH UTSÄTTAS FÖR BROTT : En kvalitativ intervjustudie om skolans roll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joakim Berglund; Katarina Hagström; Ragna Klinthäll; [2020]
  Nyckelord :School; routines; honor-related crimes; children; Skola; rutiner; hedersrelaterade brott; barn;

  Sammanfattning : I fall där barn försvinner från skolan och misstänks föras utomlands av sina vårdnadshavare har det visat sig att barnen löper stor risk att utsättas för hedersrelaterade brott. Skolan har en stor roll i att förebygga och arbeta mot denna typ av problematik, men i dagsläget tycks det finnas en övergripande osäkerhet och brist på rutiner gällande arbetet mot detta. LÄS MER

 5. 5. Säljare och sociala medier : Hur säljare använder sociala medier för kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Josefin Malmgren; [2015]
  Nyckelord :sales people; social media; opportunity; accessibility; trust; further education; säljare; sociala medier; tillfälle; tillgänglighet; tillit; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : In this study I have explored the profession sales people and how they use social media. I have also studied their needs for further education and how it can be addressed in social media, in order to learn how a B2B-company that educates in sales training can meet sales people in social media. LÄS MER