Sökning: "Kerstin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Kerstin Andersson.

 1. 1. ”Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig”  : En kvantitativ studie av enhetschefers agerande inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Andersson; Tova Andréasson; [2018]
  Nyckelord :First line manager; leadership; elderly care; education; actions; guidance documents.; Enhetschef; ledarskap; äldreomsorg; utbildning; agerande; styrdokument.;

  Sammanfattning : Authors: Tova Andréasson & Sofia Andersson Title: Social work degree or other academic education that the employer considers equivalent - A quantitative study of first line managers' actions in elderly care. [Translated title] Supervisor: Lars Sörnsen Assessor: Kerstin Arnesson Previous research shows that first line managers in elderly care act in different ways and it can affect both employees and the elderly. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie av kontrollerad elbilsladdning och dess påverkan på elnätet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Sebastian Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kontrollerad elbilsladdning; effektreducering; fallstudie; Hyllie elområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att i ett lokalt elnät undersöka hur laddningen av elbilar påverkar lastmönster i elnätet, både i nuläget och i framtida simulerade situationer. Samt undersöka vilken potential det finns att flytta laddningen över tid i testområdet i Hyllie, Malmö. LÄS MER

 3. 3. Koxa, tjollerprata och gäre klobben: Om översättning av dialekt till tyska i Sara Lidmans Hjortronlandet och Kerstin Ekmans Guds barmhärtighet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Evelina Andersson; [2016]
  Nyckelord :dialekt; litterära översättningar; översättningsstrategier; Hjortronlandet; Guds barmhärtighet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Masteruppsatsen behandlar skönlitterär dialektöversättning från svenska till tyska i Sara Lidmans roman Hjortronlandet (1955) och Kerstin Ekmans roman Guds barmhärtighet (1999). Uppsatsen inleds med en presentation av de två verken och deras författare, de tyska översättarna samt ett avsnitt om forskning om översättning av dialekt. LÄS MER

 4. 4. ”-Delaktighet gör att du lär dig och får intresse!”En etnografisk studie kring delaktighet imatematikundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kerstin Andersson; Cecilia Wanqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Delaktighet, dilemma, inkludering, matematikundervisning, perspektiv, samspel och kommunikation.AbstractSyfte: Studiens syfte var att undersöka hur två matematiklärare bemöter de dilemman som uppstår kring elevers delaktighet i matematikundervisning. Vi har även belyst lärarnas egen syn på hur de kan hantera dessa dilemman. LÄS MER

 5. 5. Cherry-picking vid upprättande av kontrollbalansräkning : – en (o)möjlighet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Andersson; Kerstin Björkengren; [2015]
  Nyckelord :Generally accepted accounting principles; cherry-picking; balance sheet for liquidaion purposes; RedR 2; K2; K3; compulsory liquidation.; God redovisningssed; kontrollbalansräkning; RedR 2; K2; K3; tvångslikvidation; fortlevnadsprincipen; cherry-picking.;

  Sammanfattning : I aktiebolagslagen finns ett antal skyddsregler för att säkerställa att ett bolags bundna eget kapital stannar kvar i bolaget. Enligt reglerna om tvångslikvidation är styrelse och aktieägare skyldiga att genast upprätta en kontrollbalansräkning vid misstanke om att aktiekapitalet håller på att förbrukas. LÄS MER