Sökning: "Knowledge Deficit"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Knowledge Deficit.

 1. 1. Vuxnas upplevelser av att leva med ADHD : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sebastian Eklund; Ashraf Saleh; [2022]
  Nyckelord :ADHD; Attitudes; Diagnosis; Experiences; ADHD; Attityder; Diagnos; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) tillhör gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD är en diagnos som kan påverka individens liv på olika sätt och orsaka såväl fysiska, psykiska och sociala problem.ADHD är en vanlig diagnos som sjuksköterskor stöter på i olika vårdmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Tensions Emerging When Incorporating Sustainability in Projects : Sustainable Project Management in the Context of the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ylva Eriksson Langett; [2022]
  Nyckelord :sustainable project management; sustainability; project management; construction project management; hållbar projektledning; hållbarhet; projektledning; byggprojektledning;

  Sammanfattning : As sustainability and sustainable development becomes increasingly important on levels from individual to global scale, there is a need for everybody to do their part. The construction industry has a huge impact on all three pillars of sustainability and thus, has to adapt to facilitate sustainable development in their practices. LÄS MER

 3. 3. Det som krävs för att Lunds Klimatallians ska kunna utveckla sina medlemmars hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Langreiter; [2022]
  Nyckelord :climate adaptation; climate mitigation; sustainability transitions; municipality; local networks; cross-sector collaboration; voluntary adjustment; communication; information needs; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Lund's Climate Alliance was initiated 2010 by the municipality of Lund, in southern Sweden, to support local climate adaptation and mitigation efforts. The purpose of this paper is to investigate what each member of Lund's Climate Alliance believes will be necessary to realize sustainability goals particular to their organization in the future. LÄS MER

 4. 4. Neurodevelopmental disorders and team sports : Conditions for including children and youths with neurodevelopmental disorders in team sports in Sweden

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Breitkreuz Chauvet; [2022]
  Nyckelord :Neurodevelopmental Disorders; Autism Spectrum Disorder ASD ; Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD ; Tourette Disorder TD ; Developmental Language Disorder DLD ; team sports; inclusion;

  Sammanfattning : Background: Children and youths with neurodevelopmental disorders are less physically active and have inferior physical fitness levels than their typically developed peers. Organized activities, especially team sports, can be challenging to this group due to common socio-behavioral, linguistic, and personality characteristics and limitations in motor proficiency. LÄS MER

 5. 5. ADHD och gitarrundervisning : En specialpedagogisk analys av gitarrlärares undervisning för elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Britts; [2022]
  Nyckelord :music education; special education; special ed; special pedagogy; ADHD; ADD; guitar; guitar education; high school; upper secondary school; accommodation; musikundervisning; specialpedagogik; ADHD; ADD; gitarr; gitarrundervisning; gymnasieundervisning; anpassning;

  Sammanfattning : One in every twelve pupils in the Swedish school system has the neuropsychiatric disorder known as Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD for short. A disorder which effects the individual’s impulse control and ability to remain focus negatively. LÄS MER