Sökning: "Kyoto"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet Kyoto.

 1. 1. THE 200-YEAR CRAFTSMAN - Preserving Cultural Heritage and Garden Craftsmanship in Kyoto, Japan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fabian Gunnarsson; [2020-10-12]
  Nyckelord :Garden Craftsmanship; Knowledge Preservation; Japanese Garden; Japan; Kyoto; Murin-an; Ueyakato Landscape; Place of Scenic Beauty; Participant Observation;

  Sammanfattning : This thesis cover the process and results of a case study that was made in Kyoto, Japan in 2019. The intention is to produce an example of how cultural heritage preservation in a culturally important garden might be conducted, with focus on knowledge preserving and sharing. LÄS MER

 2. 2. Swedish companies' current use of carbon offsetting - underlying ethical view and preparedness for post-2020 carbon market conditions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Hwargård; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; Climate change mitigation; Corporate climate strategies; Voluntary carbon offsetting; Ethical view; Paris Agreement;

  Sammanfattning : In 2015, the Paris Agreement was signed by nations all over the world. The new climate agreementwill replace previous Kyoto Protocol post-2020 and will likely change the conditions for using carbonoffsetting. LÄS MER

 3. 3. Klimatkompensation – en översikt

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Wilhelm Kruse; Simon Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :Klimatkompensation; Carbon offset;

  Sammanfattning : Klimatkompensation är en relativt nyutvecklad mekanism och har till viss del standardiserats efter Kyotoprotokollet. Rapporten syftar till att kartlägga mekanismens applika- tioner, bakgrund, certifikat och program genom en komparativ litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 5. 5. Klimatmöten enligt Dagens Nyheter : En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheters rapportering från tre av FN:s klimatmöten.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jakob Wesslund; [2019]
  Nyckelord :climate threat; climate change; discourse; media discourse; critical discourse analysis; qualitative method; newspaper; Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the climate summits arranged by the UN in Kyoto 1997, Copenhagen 2009 and Paris 2015 was portrayed by the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter. The purpose was also to examine how the problem of climate change was portrayed in the paper in conjunction with the above mentioned climate summits. LÄS MER