Sökning: "LAntmännen"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet LAntmännen.

 1. 1. Optimisation of autoencoders for prediction of SNPs determining phenotypes in wheat

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karthik Nair; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; Convolutional Variational Autoencoders; Autoencoders; SNP-Phenotype relationships; Genetics; Agricultural Bioinformatics; Neural Networks; Unsupervised Learning;

  Sammanfattning : The increase in demand for food has resulted in increased demand for tools that help streamline plant breeding process in order to create new varieties of crops. Identifying the underlying genetic mechanism of favourable characteristics is essential in order to make the best breeding decisions. LÄS MER

 2. 2. Value capturing through business model adaptations to sustainability : case studies from the primary production stage of the Swedish agri-food supply chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mohammadreza Dehghannejad; [2021]
  Nyckelord :business model innovation; value creation; value capture; supply chain; conventional farmers; organic farmers; Lantmännen;

  Sammanfattning : Incomplete competition in the agri-food supply chain is a concern for many weaker actors, such as farmers. This qualitative study is done to develop an understanding of how business model innovation in farm businesses changes farmers’ perceived satisfaction with supply chain value capture. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Novel Quality Control Methods for Wheat Flour

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Josefine Dahlman; Stephanie Laurent Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Wheat flour; Quality control; PCA; PLS; Alveolab; Rheo F4; Mixolab; Food technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The quality of a flour can vary greatly depending on the wheat variety and on the conditions while growing the wheat. Currently, the quality is mainly assessed by test baking the flour to observe the volume of the final product. LÄS MER

 4. 4. Som vi brukar göra : En studie av den visuella kommunikationen av det svenska jordbruket

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Molly Wiström; [2021]
  Nyckelord :Jordbruk; lantbruk; visuell kommunikation; representation; hållbarhet; grafisk design; organmat;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur Sveriges största lantbrukskooperativ kommunicerar sin verksamhet visuellt samt undersöka konsumenters uppfattning om jordbruket och jordbrukares uppfattning om hur jordbruket visualiseras. Frågorna som besvaras är: Hur framställer Sveriges största lantbrukskooperativ det svenska jordbruket i sin marknadsföring? Vilken bild har en grupp individer av det svenska jordbruket? Hur ser ett urval jordbrukare på den visuella kommunikationen som finns att tillgå om jordbruket? För att kunna besvara frågeställningarna har tre olika huvudmetoder använts i undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Optimal selection of raw grain for ethanol production at Lantmännen Agroetanol

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Basel Hijazi; Gustav Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Optimization; Statistical analysis; Mathematical model; AMPL; Ethanol production; Optimering; Statistisk analys; Matematisk modell; AMPL; Etanoltillverkning;

  Sammanfattning : Lantmännen is a Swedish agricultural cooperative in agriculture, machinery, bioenergy and food. With over 10,000 employees and 5 divisions, Lantmännen is the Nordic region’s largest ethanol manufacturer. In the Energy division business area are Agroetanol, which produces sustainable ethanol that is used for, among other things, biofuels. LÄS MER