Sökning: "Legal counsels"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Legal counsels.

 1. 1. En utvärdering av bestämmelserna om återupptagande av förundersökning och rätten till rättsligt biträde i resningsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Östlin; [2019]
  Nyckelord :Resning; återupptagande av förundersökning; rätt till rättsligt biträde;

  Sammanfattning : År 2013 infördes två lagbestämmelser som är tänkta att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för enskilda i resningsärenden. Den ena är 58 kap. LÄS MER

 2. 2. Hur aktiv får domstolen vara i tvistemålsprocessen? - En undersökning av rättens materiella processledning och utredningsansvar i familjemål jämfört med övriga tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Orava; [2017]
  Nyckelord :Civilrätt; Private Law; Familjerätt; Processrätt; Materiell processledning; Utredningsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a proceeding in court, different tasks are divided between the different actors. The main principle in Swedish law is that the litigants have the responsibility for the substantive part of the proceeding, while the court is responsible for the formal part. LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhet och säkerhetshot - En empirisk utredning av rättssäkerheten i ärenden där en utlänning ansetts utgöra ett hot mot rikets säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andras Vincze; [2017]
  Nyckelord :Säkerhetsärenden; Förvaltningsrätt; Rättssäkerhet; Migrationsrätt; Förvaltningsprocessrätt; Säkerhetshot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the major migration flows reached Sweden in the summer of 2015, have once again the immigration legal questions become the subject of public debate. As a result, a report showed that the Swedish Migration Agency handled asylum applications in a flawed manner. The flaws have mostly referred to the issues of the rule of law. LÄS MER

 4. 4. Parternas likställdhet i LVU-processen - Särskilt om det offentliga biträdets roll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Andersson; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; förvaltningsrätt; socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda gällande rätt kring det offentliga biträdets roll i LVU-processen. Framställningen görs ur ett barnrättsperspektiv med ändamålet att utreda huruvida processen i LVU-mål är likställd mellan å ena sidan socialnämnden, å andra sidan den unge och dennes vårdnadshavare. LÄS MER

 5. 5. Dags för domaren att komma in i matchen? En analys av domstolens ansvar för utredningen i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Fogelström; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; utredningsansvar; domstol; domar; utredning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen behandlar domstolens ansvar för utredningen i brottmål och problematiken kring de skillnader som har uppstått mellan regleringen i rättegångsbalken och praxis bland domare. Enligt rättegångsbalken har domstolen tilldelats ett visst ansvar för att målet blir tillräckligt utrett. LÄS MER