Sökning: "Lina Gran"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lina Gran.

 1. 1. Hur kan vi hjälpa dig? : En litteraturöversikt om stödinsatser vid livsstilsförändringar hos individer med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Gran; Emily Ney; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; patientens erfarenhet; livsstilsförändring; patientutbildning; omvårdnad; stöd; egenvård; hälsobeteende;

  Sammanfattning : Background: An unbalanced type 2 diabetes mellitus leads to rising blood sugar levels. To achieve balance in blood sugar values ​​and reduce the risk of complications, self-care is an important factor. In self-care, lifestyle change has a central role. LÄS MER

 2. 2. "Ett varmt hjärta och en kall hjärna" : En kvalitativ studie om arbetsförmedlarens arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emma Gran; Lina Larsson; [2015]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; arbetsförmedlare; arbetsvillkor; socialt stöd; stress; emotionellt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att få en djupare förståelse för arbetsförmedlarens arbetssituation. Undersökningen utgår från sex arbetsförmedlares upplevelser av sitt arbete, där vi främst undersökt hur arbetsförmedlaren upplever sin arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Grön Charter på Gran Canaria? - en studie av massturismbranschens hållbara möjligheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Malin Fogelberg; Lina Ericson; [2009]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbar turism; hållbarhetsstrategier; researrangörer; massturism; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : För att kunna tillgodose turismindustrins strävan efter tillväxt, utan att äventyra morgondagens resenärers möjlighet att resa, är det av stor vikt att massturismbranschen anammar en hållbar utveckling. Researrangören kan ta sitt ansvar för detta genom att implementera en hållbarhetsstrategi. LÄS MER