Sökning: "Linnéa Cedergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Cedergren.

 1. 1. Flera sidor av samma mynt : Urvalsarbetet på fyra folkbibliotek i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linnéa Cedergren; Miranda Larsson; [2017]
  Nyckelord :Collection development; Förvärv; Medieplanering; Inköp; Urval; Censur; Användare; Ranganathan; Folkbibliotek; Kandidatuppsats; Biblioteks-och informationsvetenskap; Linnéuniversitet Linnaeus university;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, strategies used for collection development in Swedish public libraries are presented. Librarians from four different libraries from cities of different sizes are interviewed about the way they manage acquisitions, users’ requests for books, and other collection development related tasks. LÄS MER

 2. 2. Analys av Torkprocess förgasare Emåmejeriet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Linnea Cedergren; [2016]
  Nyckelord :Förgasning; Biomassa; Torkning; Småskalig kraftvärme; El; Värme; fuktig luft; Energibalans; Massbalans;

  Sammanfattning : I Sverige finns det stor potential för att utnyttja förgasning av biomassa för el- och värmeproduktion. Forskning och utveckling går framåt både nationellt och internationell men det finns en del kvar för att få förgasningstekniken kommersiell. LÄS MER