Sökning: "Linnea Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Linnea Lindgren.

 1. 1. Informationssäkerhetsrisker inom Software as a Service användaravtal : Kategoriserar slutanvändares förståelse för användaravtal och dess informationssäkerhetsrisker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linnea Lindgren; Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :SaaS; informationssäkerhetsrisker; användaravtal; SLA; moln; digitala rättigheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt användaravtal inom Software as a Service tjänster. Målet var att skapa en bild om användares förståelse och riskmedvetenhet av användaravtal samt leverantörers skyldigheter ur en användarsynpunkt. LÄS MER

 2. 2. Art as resistance : artists' reflections on environmentally engaged art and their roles as civil actors in society

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Linnéa Lindgren Havsfjord; [2020]
  Nyckelord :art; environmentally engaged art; political ecology; enterprise culture; visuality; discourse analysis; political art; art worlds; Social Sciences;

  Sammanfattning : As climate change intensifies, more voices are being raised in favor of re-conceptualization and transformative systems change, where actions are taken on a social, political and economic level. Environmentally engaged art and its artists are brought forward as potential instigators of change, as both researchers and as civil actors in society. LÄS MER

 3. 3. Hade hon blivit en mäktig influencer? En fallstudie av Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Linnea Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; advertising campaign; qualitative content analysis; influencer; social responsibility; Arbetsförmedlingen; reklamkampanj; kvalitativ innehållsanalys; influencer; socialt ansvar;

  Sammanfattning : I september 2019 valde Arbetsförmedlingen att samarbeta med framgångsrika personer i reklamkampanjen Gör plats. Kampanjen bestod av fem bilder där frågan ställdes om de framgångsrika personerna hade nått lika stor framgång om de haft en funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan innebära risk för stress och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Antonia Söderberg; Linnéa Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Stress; utmattningssyndrom; faktorer; sjuksköterska; omvårdnad; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Stress och utmattningssyndrom är två stora problemområden i dagens sjukvård. Problemen har under de senaste årtiondena ökat markant, och är den främsta orsaken till sjukskrivning. Hög arbetsbelastning, höga krav och stort ansvar placerar sjuksköterskor i riskzon för att drabbas. LÄS MER

 5. 5. Acceleratorers påverkan på samhällsentreprenörskap : En kvalitativ studie om samhällsentreprenörers process från idé till hållbar verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Jonsson; Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Samhällsentreprenörskap; innovation; accelerator; social innovation;

  Sammanfattning : Kommersiellt entreprenörskap är den vanligaste formen av entreprenörskap, men under de senaste decennierna har samhällsentreprenörskap fått en mer betydande roll (Austin et al., 2006, s. 1). Mycket är ostuderat kring samhällsentreprenörskap, främst gällande processen att starta och utveckla samhällsorienterade företag (Martínez et al. LÄS MER