Sökning: "Linnea Ring"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnea Ring.

 1. 1. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla sin papparoll - En intervjustudie med nyblivna pappor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Linnéa Ring; [2018]
  Nyckelord :Papparollen; inverkande faktorer; samhället; barnhälsovården; kvalitativ intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att kvalitén av pappans anknytning har stor betydelse för barnets beteende och utveckling. Syfte: Att beskriva upplevelsen av att bli pappa för första gången med fokus på faktorer som inverkar på utvecklandet av papparollen. Metod: Kvalitativ metod där åtta fäder deltog. LÄS MER

 3. 3. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Wallertz; [2018]
  Nyckelord :promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. LÄS MER

 4. 4. En nyansering av amulettringarnas sociala funktion under vendeltid och vikingatid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linnéa Törnros; [2018]
  Nyckelord :Amulet rings; religion; Viking age; Vendel period; micro context; type; interpret;

  Sammanfattning : Since the 19th century archaeologists have found different types om amulet rings on various dig sites around Scandinavia with the biggest concentration in the Mälardal area. It is an object connect to old Viking age and Vendel period societies found from time to time during archaeological excavations. LÄS MER

 5. 5. Alternativ: Om viljan att trampa ny mark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Axelsson; [2010-12-13]
  Nyckelord :Street View; Avenyn; Göteborg; Mobile Art Production; Semiotics; Relational Aesthetics;

  Sammanfattning : This essay revolves around the organization Mobile Art Production, MAP, and their artexhibition Street View shown on Kungsportsavenyn, Gothenburg two weeks in April 2010. Beingan alternative to traditional art institutions, MAP sets out goals for their activities and the aim ofthe essay is to examine whether the main goals of the organization were fulfilled through theexhibition. LÄS MER