Sökning: "Lisa Nilsson sjuksköterska"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Nilsson sjuksköterska.

 1. 1. Föräldrars upplevelser då deras barn vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emma Lumbojev Brissman; Lisa Nilsson; [2014]
  Nyckelord :neonatal; upplevelse; föräldrar; för tidigt födda barn; sjuka nyfödda barn; anknytning;

  Sammanfattning : Vart tionde barn som föds behöver vård på en neonatal intensivvårdsavdelning, NIVA, detta kan upplevas traumatiskt och stressande för föräldrarna. Hela deras livsvärld förändras. LÄS MER

 2. 2. Vem pratar vi om, dig eller mig? Ankomstsamtal ur sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Nilsson; Lisa Wångdahl; [2009]
  Nyckelord :Ankomstsamtal; handkirurgen; information; intervju; kommunikation; patientrelation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Kommunikation är ett avgörande verktyg för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet med patienterna. Studiens syfte var att undersöka och belysa sjuksköterskors uppfattning och erfarenhet av ankomstsamtal med patienter på en handkirurgisk avdelning. LÄS MER

 3. 3. Svåra samtal - en del av sjuksköterskans vardag : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Lisa Andersson; Sara Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Difficult Communication; Nurse-Patient Relations; Communication; Conversation; Svåra samtal; Sjuksköterska-Patient relation; Kommunikation; Konversation;

  Sammanfattning : I det dagliga arbetet och som en del av omvårdnaden måste sjuksköterskan samtala med patienterna. Samtal kan vara väldigt svåra, vissa samtal är svårare än andra. LÄS MER