Sökning: "Louise Trattner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Trattner.

 1. 1. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Errors and deficiencies in real estate can lead to excessive costs for the buyer. Particularly if the buyer is a consumer. The buyer of a property has, among other things, a far-reaching obligation to examine the real estate before buying it. LÄS MER

 2. 2. En fråga om ålder – bevisvärderingen av medicinska läkarundersökningar av ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2017]
  Nyckelord :asyl; åldersbedömning; migrationsrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylrätten är i ständig förändring och är ofta i fokus i den politiska debatten. Kritik mot förändringar finns alltid från olika håll. När en person lämnar in sin asylansökan till Migrationsverket måste ett beslut fattas förhållandevis snabbt. LÄS MER