Sökning: "Madeleine Michel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madeleine Michel.

 1. 1. Från läderbögar till färgglad stolthet : En kritisk diskursanalys av Prideparaden i Dagens Nyheter och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Madeleine Ceder; [2013]
  Nyckelord :Prideparad; hbtq; DN; AB; CDA; Foucault; queerteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur Stockholms Prideparad representeras i Dagens Nyheter och Aftonbladet åren 1998, 2009 och 2013. Frågor som ställs är vilka diskurser som används i rapporteringen av paraden, samt vilken kunskap om sexualitet som reproduceras och genereras i artiklarna. LÄS MER

 2. 2. Tolerance or truth? : The good, the bad and the political in the discourse of the American Family Association

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Roghult; [2012]
  Nyckelord :usa; american politics; new christian right; religious right; the political; tolerance; LGBT; LGBT rights; discrimination; neoliberalism; progress; polarization; discourse analysis; kristna högern; amerikansk politik; usa; tolerans; diskriminering; diskurs; diskursanalys; HBT; HBT rättigheter; populism; högerpopulism; det politiska; nyliberalism; polarisering;

  Sammanfattning : This master’s thesis conducts a discourse analysis on a political organization within the New Christian Right (NCR), the American Family Association (AFA). The purpose of the study is to analyze the conditions of possibility for a politics that aims to prevent progress for LGBT rights and does so by analyzing the political terrain where operations of power produce particular and meaningful political practices. LÄS MER