Sökning: "Madeleine Pedersen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madeleine Pedersen.

 1. 1. När orden inte räcker till – en kvantitativ studie om gymnasieelevers erfarenheter och attityder till våld

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madeleine Pedersen; [2008-03-14]
  Nyckelord :ungdomar; våld; attityder;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka huruvida ungdomar har en mer tolerant syn på våld i fall där de bevittnat och/eller blivit utsatta för våld. Syftet är även att undersöka hur vanligt det är med våld bland ungdomar samt att undersöka ungdomarnas attityder till våld, exempelvis: ”var går gränsen för en våldsam handling” och ” finns det tillfällen då en person förtjänar att bli slagen?”I studien har följande frågeställningar stått centrala:• Hur vanligt är det med våld bland ungdomar?• Vad har ungdomar för attityder till våld? • Har ungdomar en mer tolerant syn på våld i de fall då de bevittnat och/eller blivit utsatta för våld?Studien är utförd bland 131 ungdomar i årskurs tre på en gymnasieskola i väst Sverige där respondenterna kom att bestå av 95 manliga elever. LÄS MER

 2. 2. Attrahera personal - vikten av relationer i employer branding

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Rapakko; Madeleine Martinsson; Elena Pedersen; [2007]
  Nyckelord :Relationer; kunskapsföretag; employer branding; attrahera; rekrytera; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie belyser vikten av relationer i employer branding. Relationer har till följd att kommunikationen av företagskultur och företagsidentitet till företagets målgrupp för rekrytering underlättas. Relationerna skapar även en lojalitet mellan företaget och dess målgrupp vilket gör att de attraheras av företaget.. LÄS MER