Sökning: "Magnus Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Magnus Persson.

 1. 1. Köpprocessen av skogsfastigheter – köparens, säljarens och mäklarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Magnus Persson; [2019]
  Nyckelord :köpprocess; skogsfastigheter; förmedlingsprocess; överlåtelse; mervärde; skogsägare; skogsäljare; skogsmäklare;

  Sammanfattning : Årligen säljs skogsfastigheter för miljardbelopp i Sverige där nya ägare tar över mar-ker som någon annan tidigare ägt och brukat. Utbudet av skogsfastigheter är begrän-sat eftersom fastigheterna ofta överlåts inom familjer eller släkten. LÄS MER

 2. 2. Förstärkt verklighet med ARCore : Utveckling av en förstärkt verklighetsapplikation i Android med Kotlin och Azure

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Hübsch; Magnus Persson; [2019]
  Nyckelord :ARCore; Kotlin; Azure; Android; Visual Studio; Augmented Reality; Förstärkt Verklighet;

  Sammanfattning : The technology of “augmented reality” has existed in an experimental stage since the early 1990s, but it is not until around year 2010 that commercial use in the form of both hardware and software became available, for example, when Pokémon GO and Google Glass were announced. The aim of this thesis is to develop a mobile application that utilizes the technique of augmented reality to gain an insight into the technique’s potential, as well as the various tools available in this type of development. LÄS MER

 3. 3. EN GOD MÄNNISKA ÄR EN SÅ’N SOM INTE DRÄNKER HUNDAR” Etisk medvetenhet uttryckt i litteratursamtal – en kvalitativ studie

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Nissen; [2018-10-19]
  Nyckelord :etik; litteratursamtal; föreställningsvärldar; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore if, and how, Swedish students in the ninth grade show ethical awareness as well as a deeper understanding of fictional texts when discussing texts with ethical themes in small groups. It also endeavours to examine whether the students take advantage of their own as well as their classmates’ thoughts to deepen their understanding. LÄS MER

 4. 4. Process Improvement with Lean : A Case Study in Improving the Support Process in an IT Startup

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Magnus Persson; [2018]
  Nyckelord :lean; lean enterprise; lean services; process improvement; startup;

  Sammanfattning : This thesis is improving a support process with lean in a fast-growing IT startup. It investigates how processes in the service area can benefit from process improvement with lean, and the challenges and similarities that already exists in a startup with a background of agile and lean development. LÄS MER

 5. 5. Den individuella läsupplevelsen : En komparativ receptionsstudie av Sven Delblancs roman Änkan och Mara Lees roman Ladies utifrån tre teorier om litterär kompetens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Agnes Lord; [2018]
  Nyckelord :Literature; Upper Secondary School Education; Eva Hultin; Conversational Genres; Jessica Schiefauer; Litterär kompetens; Sven Delblanc; Mara Lee; Joseph Appleyard; Judith Langer; Magnus Persson;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to investigate how different theories about literary competence can help us understand why Sven Delblanc’s novel Änkan and Mara Lee’s novel Ladies have generated so many various interpretations as they have. To fulfill this purpose a comparative study of book reviews about the two novels Änkan and Ladies has been made. LÄS MER