Sökning: "Marcus Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Marcus Gunnarsson.

 1. 1. Optimering av energianvändningen hos miljonprogramsvillor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Marcus Gunnarsson; Niklas Truedsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg och fastighetssektorn står idag för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, samtidigt som samhället strävar efter en mer hållbar utveckling och låg miljöpåverkan. Miljonprogrammet resulterade i att över en miljon bostäder byggdes, varav ca en tredjedel av dessa var småhus. LÄS MER

 2. 2. Organized to digitize : A new perspective on collaboration and structure

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JONATHAN GUNNARSSON; MARCUS KJELLBERG; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; digital manufacturer; digital servitization; digital transformation; organizing digital; structure for digital; Digitalization; digital manufacturer; digital servitization; digital transformation; organizing digital; structure for digital;

  Sammanfattning : This master thesis was conducted at a large Swedish manufacturer, where the perception on and challenges regarding digital transformation were studied. Digital technology is a gateway to numerous possibilities, simplifying production, altering products and creating new value offers. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Lean för små och medelstora byggentreprenadföretag för att reducera slöseri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Marcus Gunnarsson; Viktor Svensson; [2016]
  Nyckelord :Lean Construction; Slöserier; SME; Implementeringsproblematik;

  Sammanfattning : Purpose: Waste and negligence in the construction industry is a way too big factor of the high costs occurring. To reduce those wastes, some companies in the manufacturing industry has started to apply Lean to get a more effectively work. LÄS MER

 4. 4. En hållbar ekonomistyrning - En studie om hur hållbar utveckling kommer till uttryck i företags och organisationers ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Conradsson; Marcus Gunnarsson; [2014-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussionHållbar utveckling har blivit en alltmer central fråga för företag då det har visat sig kunna haen påverkan på företagens legitimitet och överlevnad. För att upprätthålla transparensen ochtrovärdigheten i hållbarhetsarbetet ställs allt högre krav på företag och organisationer attkunna redovisa resultat av sina handlingar. LÄS MER

 5. 5. "Jag är den första som gör det på det sättet jag gör det på": En kvalitativ forskningsstudie om kreativitet i musikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Marcus Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :Music Education; Educational Science; kreativitet; music curriculum; kursplan i musik; läroplan; musikundervisning; grundskola; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; curriculum; primary and secondary school; creativity; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I skolan är kreativitet idag ett av honnörsorden och i kursplanen i musik betonas betydelsen av att undervisningen ska ge eleverna möjligheten att utveckla sin musikaliska kreativitet. Men vad är musikalisk kreativitet? Styrdokumenten ger ingen tydlig vägledning hur begreppet ska tolkas, utan lärare och utbildare är lämnade åt sina egna tolkningar. LÄS MER