Sökning: "Maria Bondesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Bondesson.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på ekonomistyrningen - En studie med fokus på prestationsmått och beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Bondesson; Rebecca Grundström; [2020-07-09]
  Nyckelord :ekonomistyrning; Levers of control; Balanserade styrkort; prestationsmått; realtidsrapportering; beslutsunderlag; digitalisering; BI A; big data;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem : Prestationsmått sätts upp i enlighet med företagets strategi och enviktig del i prestationsmätning utgörs av att skapa incitament för de övergripande målen. Ettvälgrundat beslutsunderlag är en förutsättning för att beslut ska kunna fattas i enlighet medstrategin. LÄS MER

 2. 2. Att läsa och inte förstå är som att plöja och inte så. : En studie kring forskningsbaserat arbete i läsförståelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Maria Bondesson; Amelie Axelsson; [2012]
  Nyckelord :läsförståelse; reciprokal teaching; textrörlighet; automatiserad avkodning; PIRLS; förståelsearbete; skickliga pedagoger;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to present research-based literature and in that find basic practics that benefit the process of reading comprehension in the further reading. To get a broader perspective and a practical school related, we also held a small empirical study in the form of interviews with six active teachers. LÄS MER

 3. 3. Rektorers uppfattningar av lärande och skriftliga omdömen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Bettina Bondesson; Maria Schölin Ericsson; [2009]
  Nyckelord :rektorer; fenomenografi; uppfattningar; lärande; implementering; skriftliga omdömen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur rektorer på olika skolor uppfattar och arbetar med Skolverkets uppdrag gällande implementering av skriftliga omdömen. Dessutom ska skillnader och likheter i upplägget av införandet samt skillnader i de skriftliga omdömenas utformning analyseras. LÄS MER

 4. 4. Kära dagbok. Hur går det till när man tar guld? : Innehållsanalys av Spendrups reklamkampanj

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Bondesson; Therese Karlsson; [2006]
  Nyckelord :reklam; kampanj; Norrlands Guld; Spendrups; Guld till alla; innehållsanalys;

  Sammanfattning : This is a case study of the advertising campaign “Guld till alla” (Gold to Everyone) embarked upon by Spendrups Bryggeri AB in a bid to promote Norrlands Guld, during the period 2004. The approach used by Spendrups will be compared with theories about communication planning, communication strategies, target group definition and how to create effective advertising. LÄS MER