Sökning: "Matilda Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Matilda Hansson.

 1. 1. Skönlitteratur i skolan - ur ett värdegrundsperspektiv : En intervjustudie med F - 3 lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Hansson; Carola Ojala; [2019]
  Nyckelord :critical literacy; litteraturundervisning; sociokulturellt perspektiv; skön-litteratur; värdegrundsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur tre F-3-lärare använder skönlitteratur i ämnet svenska och om och hur det kopplas till läroplanens texter om värdegrund. Som metod har vi använt oss av kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. How to Integrate Purchasing with the Sales and Operations Planning Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Matilda Davidsson; Frida Hansson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sales and Operations Planning, S&OP, is a cross-functional, collaborative business manage- ment process where the goal is to balance demand and supply through an operational plan, aligned with the strategy of the company. Alfa Laval, a Swedish manufacturer founded 1883, has during the last year implemented Sales and Operations Planning at their business unit Gasketed Plate Heat Exchangers. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan digitala och traditionella undersökningsmetoder i skolvägsutredningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Hansson; [2019]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; barn; skolvägar; trygghet; digitalisering; enkätundersökning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har till avsikt att fördjupa och aktualisera kunskapen om vilka skolvägsutredningsmetoder som är bäst lämpade för att klarlägga en förbättrad trafikmiljö för barn. Arbetet består av två huvuddelar: den ena är en litteraturstudie som granskar tidigare kunskap inom området kring skolvägsutredningar och den andra delen består av skolvägsutredning via en digital respektive traditionell undersökning med pappersenkät. LÄS MER

 4. 4. "Man måste förstå krumelurer..." : En undersökning om lågstadielärares och logopeds arbete kring läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Hansson; Matilda Ingebretsen; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; bornholmsmodellen; bedömningsstöd; fonologisk medvetenhet; kompensatoriska hjälpmedel.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lågstadielärare arbetar med elever vid läs- och skrivinlärning. Vi undersökte även hur lågstadielärarna och en logoped uppmärksammar elever med läs- och skrivsvårigheter samt hur lärare stödjer elever i deras läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Kunden har alltid rätt! En studie riktad mot konsumentbeteende kring möbler och heminredning på internet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Hansson; Matilda Odell; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER