Sökning: "Matilda Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Matilda Hansson.

 1. 1. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER

 2. 2. Webbapplikation för automatisk insamling och rapportering av enhetsdata vid programkrasch

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mátyás Barócsai; Johan Can; Matilda Dahlström; Anton Hansson; Benjamin Hansson; Hannes Jämtner; Anton Lifwergren; Jacob Möller; [2020]
  Nyckelord :webbapplikation; krasch; datainsamling; automatiserad datainsamling; kandidatrapport; datateknik; mjukvaruteknik;

  Sammanfattning : En webbapplikation för kraschrapportering har utvecklats för företaget IFS. Vid en krasch samlar applikationen in data om användarens system och inställningar, för att sedan via ett gränssnitt låta användaren välja vilken information som ska delas med IFS:s supportavdelning. Under utvecklingen av produkten användes en variant på Scrum. LÄS MER

 3. 3. The value relevance of IFRS 16 on the Swedish market

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Hansson Brusewitz; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IFRS implementation; lease liabilities; value relevance study; Ohlson model;

  Sammanfattning : The new standard IFRS 16 regarding leases was implemented 1st of January 2019 with the aim to improve accounting for leases and to provide more faithful information on the financial statements. We are conducting a value relevance study to observe to contribution of IFRS 16 to more value relevant information for investors and analysts. LÄS MER

 4. 4. Sveriges Riksbanks penningpolitik sedan 1990-talets början : En granskning utifrån den österrikiska skolans synsätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Hansson; Felix Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Austrian School of Economics; Monetary policy; Business cycle theory; Intertemporal production structure; Österrikiska ekonomiska skolan; Riksbanken; Penningpolitik; Konjunkturcykelteorin; Intertemporär produktionsstruktur;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the monetary policy of the Swedish central bank, Riksbanken, from the perspective of the Austrian School of Economics. The thesis starts with a description of the actions of Riksbanken, its objectives of the monetary policy and what tools are used to achieve those objectives. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i skolan - ur ett värdegrundsperspektiv : En intervjustudie med F - 3 lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Hansson; Carola Ojala; [2019]
  Nyckelord :critical literacy; litteraturundervisning; sociokulturellt perspektiv; skön-litteratur; värdegrundsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur tre F-3-lärare använder skönlitteratur i ämnet svenska och om och hur det kopplas till läroplanens texter om värdegrund. Som metod har vi använt oss av kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER