Sökning: "Matrisdiagram"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Matrisdiagram.

 1. 1. Verktyg för kvalitetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :rebin Amin; [2020]
  Nyckelord :TQM; Kvalitetsutveckling; De sju ledningsverktygen; Offensiv Kvalitetsutveckling; Ihiskawa-diagram; Orsak-verkan-diagram; Fiskbensdiagram; Släktskapsdiagram; Träddiagram; Pildiagram; Relationsdiagram; Matrisdiagram; Processbeslutsdiagram.;

  Sammanfattning : Verktyg för kvalitetsutveckling är en del av offensiv kvalitetsutveckling. Bland dessa verktygsuppsättningar återfinns de sju ledningsverktygen och de sju förbättringsverktygen. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av arbetssätt gällande överlämning av bostäder till förvaltning på Riksbyggen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johanna Persson; [2017]
  Nyckelord :facility management; improvement; new production; process; project; project handover; quality development; Riksbyggen.; förbättringar; förvaltning; kvalitetsutveckling; nyproduktion; process; projekt; Riksbyggen; överlämning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge förslag på hur Affärsområde Bostad på Riksbyggen kan förbättra överlämning av nyproducerade bostäder till fastighetsförvaltning för att generera nöjdare kunder. De frågeställningar som användes är: (1) Hur kan Bostad förbättra överlämningen till Förvaltning? (2) Hur kan Riksbyggen säkerställa att överlämningen av nyproducerade bostäder håller en jämn kvalitet i hela landet? (3) Hur kan förbättringar implementeras i processen? Förbättringsområdet består kort av att det inte finns samverkande processer, att mötet mellan de båda parterna inte fungerar optimalt och att överlämningen har visat sig fungera olika på olika platser inom Riksbyggen, vilket inte är bra för företaget som strävar mot gemensamma arbetssätt och rutiner. LÄS MER

 3. 3. An adaptation of the WLC approach for a make-to-order company with long lead times

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Erika Ornstein; Carolina Josefsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Make-to-order and engineer-to-order companies often have few standard products and a demand that is hard to predict. To get orders the company gives quotations and competes for the customers. LÄS MER

 4. 4. Tillämpad rotorsaksanalys : vid skärande bearbetning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Linus Olsson; Jimmi Yang; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom verkstadsindustrin förekommer processer och aktiviteter som är resurskrävande. Det här examensarbetet är förankrat inom Scanias transmissionstillverkning. Fokus låg på arbetsmetodiken för problemlösning vid skärande bearbetning. LÄS MER