Sökning: "Moa lundqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Moa lundqvist.

 1. 1. Kan du le på bilden eller slicka dig på fingret? : En studie om kockens roll i branschen och media.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Moa Söderlund; Ida Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Kock; medias influens; restaurangbranschen; white guide;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study was to investigate the professional chef, the road to success as well as to highlight which factors affects success. This study incorporated both a qualitative content analysis and qualitative interviews. Consequently to broaden the understanding of the affect in success of chef’s as well as media's influence. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av aktvitetsbalans hos handelsanställda män

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Moa Lundqvist; Nathalie Almänger; [2018]
  Nyckelord :Occupational balance; Men; Sales; Aktivitetsbalans; Handelsanställda; Män;

  Sammanfattning : Höga krav ställs på handelsanställda, vilket kan påverka aktivitetsbalansen. Syftet med denna studie var därför att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans hos handelsanställda män i åldern 25 - 50 år. En kvalitativ design valdes med semistrukturerade intervjuer där tio manliga deltagare inom handel deltog. LÄS MER

 3. 3. Vem är Vegorätt? En experimentell studie av förekomsten av stereotyper i reklambilder och konsumenters attityder gentemot vegetarisk mat

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Hellberg; Emelie Lundqvist; Moa Rydlöv; [2016]
  Nyckelord :Stereotyper Vegetarisk mat Consumer Culture Theory Reklambilder Attityder; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Who is Vegorätt? An experimental study of the relationship between stereotypes in advertisements and consumers’ attitudes towards vegetarian food Seminar date: 2016-05-25 Course: FEKN90, Master Thesis in Business Administration - Marketing, 30 ECTS Authors: Sarah Hellberg, Emelie Lundqvist, Moa Rydlöv Advisor: Clara Gustafsson Key words: Stereotypes, vegetarian food, Consumer Culture Theory, advertisement, attitudes. Purpose: To investigate whether the presence of persons respectively stereotypes in advertisements can influence consumers’ attitudes towards vegetarian food. LÄS MER