Sökning: "Monika Gora"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Monika Gora.

 1. 1. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Landscape artists - Between land, art and landscape architecture : with examples from Maya Lin, Lars Vilks, Monika Gora and Martha Schwartz

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Nika Jansa; [2011]
  Nyckelord :art; landscape architecture; land art; site-specific; landscape artists;

  Sammanfattning : Art has always been one of the most indeterminable notions. All the different art forms make it even harder to define and comprehend. But at the same time it is something that often gives and rarely takes, evokes emotions, gives structure and meaning to our world. Art of public spaces usually means works on sites with open public access. LÄS MER

 3. 3. Där konst och natur möts : om hur konsten kan fungera som en ingång till naturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Marielle Karlsson; [2010]
  Nyckelord :konst; natur; landskap; landskapsarkitektur; land art; genius loci; Nimis; Ale stenar; Kivik Art Centre; Wanås;

  Sammanfattning : På vilket sätt kan konst var ett sätt att locka människor till att besöka naturen? Kring denna fråga, sett ur ett landskapsarkitektperspektiv, kretsar det här examensarbetet. Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där avsikten är att få en djupare förståelse om begrepp såsom landskapsarkitektur, konst, natur och Land Art. LÄS MER