Sökning: "Mozhgan Jalali"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mozhgan Jalali.

 1. 1. Samvetsfrihet och abort - Hör ”samvetsfrihet” hemma i abortvården?

  Master-uppsats,

  Författare :Mozhgan Jalali; [2020-08-26]
  Nyckelord :Samvetsfrihet; Samvete; Abort; Abortsökande kvinnor; Barnmorskor; Abortvården; Professionellt förhållningsätt;

  Sammanfattning : Introduction: The law of conscientious objection is applied in many countries around the world. Article 9 of the ECHR states that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religious freedom, and that restrictions are only legal if the right is contrary to public security or to the protection of public order, health or morals or to the protection of other people's freedoms and rights. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever medmammor i ett lesbiskt förhållande mötet med barnmorska inom mödrahälsovården?

  Magister-uppsats,

  Författare :Mozhgan Jalali; [2010-07-01]
  Nyckelord :nurse attitude; attitude; lesbians; homosexual; maternity care; midwife attitude;

  Sammanfattning : Introduktion: Antal regnbågsfamiljer kommer att öka i Sverige, eftersom fler homo- och bisexuellaställer sig positiva till eller planerar att skaffa sig barn. En del studier har gjorts om barn som levermed homosexuella föräldrar. Det finns även en del studier om pappors upplevelse under den tid parväntar barn och under förlossningsvården. LÄS MER