Sökning: "Niklas Sjöblom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Niklas Sjöblom.

 1. 1. Evolutionary algorithms in statistical learning : Automating the optimization procedure

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Niklas Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :evolutionary algorithms; statistical learning; gradient boosting; automation; artificial intelligence; evolutionära algoritmer; statistisk inlärning; gradient boosting; automation; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Scania has been working with statistics for a long time but has invested in becoming a data driven company more recently and uses data science in almost all business functions. The algorithms developed by the data scientists need to be optimized to be fully utilized and traditionally this is a manual and time consuming process. LÄS MER

 2. 2. Marknadsreaktionen av aktierekommendationer i svenska affärstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Sjöblom; Victor Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendation; eventstudie; journalist; Sverige; stockholmsbörsen; prispresshypotesen; informationshypotesen; marknadsreaktion.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker aktierekommendationer publicerade av svenska journalister anställda på två av Sveriges största affärstidningar. Studien syftar till att undersöka huruvida dessa rekommendationer leder till en abnormal avkastning vid publiceringen, samt om den abnormala avkastningen sedan består eller faller tillbaka, för att kunna dra slutsatser kring relevansen av rekommendationen. LÄS MER

 3. 3. Liquidity Providers on the Nordic Exchange

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Niklas Sjöblom; Wilhelm Landgren; [2009]
  Nyckelord :Liquidity Providers; Nordic Exchange; Event Study; Determinants;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is threefold. Firstly, the paper examines the relationship between stock returns and market makers on the Nordic Exchange. As the first study of its kind this paper focuses on the introduction of a market making service, but also the termination of such a service and its effects on asset pricing. LÄS MER

 4. 4. Customer Relationship Management och dess implementeringsproblem 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Hedin; Niklas Sjöblom; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER