Sökning: "Novel analys"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Novel analys.

 1. 1. Analys av gener och arter i metagenomikdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Sofia Bäckström Lebens; Emma Eriksson; [2019-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As new extreme high throughput DNA sequencing methods continue to develop thelarge amounts of information that they give rise to in terms of metagenomic data opensthe way for completely novel approaches to the study of microbial ecosystems. In thisproject we have investigated how relationships and connections between microbial genesand species that carry them can be found based entirely on their appearance in twoseparate datasets accumulated from the same samples using metagenomic analysis. LÄS MER

 2. 2. ”Det kändes lyckligt” : En studie av Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) i ljuset av Epikuros och Lucretius hedonistiska filosofi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Juliana Gristelli; [2019]
  Nyckelord :Kerstin Thorvall 1925-2010 ; Det mest förbjudna; Epikuros 341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. ; Lucretius c:a 95 f. Kr. - c:a 55 f. Kr. ; De rerum natura; epikurism; hedonism; etik; njutning; lust; begär; feminism; kön; genus; kvinnors sexualitet i litteraturen; flickor och kvinnor i litteraturen; intersektionalitet; materialism; lärodiktning; litteratur och filosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och tolkar Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna (1976) komparativt i ljuset av begrepp från Epikuros (341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. LÄS MER

 3. 3. Diversity is best : A literary analysis of how Mark Haddon’s “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time” may promote understanding and awareness towards the social construct of neurodiversity  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Julia Hollertz; [2019]
  Nyckelord :Neurodiversity; English Level 6; Fundamental Values; Autism Spectrum Disorder; Neurotypicality; Social Model of Disability; Accurate Representation; Self-determination; Impairments; Disability;

  Sammanfattning : This essay investigates how the first person narrative of Mark Haddon’s neurodiverse protagonist in The Curious Incident of the Dog in the Night-Time raises awareness for the complexity of neurodiversity in relation to a neurotypical society. This has been done by applying the critical lens of Disability Studies and Disability Studies in Education to explain how disability is a concept of social and cultural construct. LÄS MER

 4. 4. Mellan Sänkan och Höjden : En maktanalys av romanen Björnstad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linnea Borg; [2019]
  Nyckelord :power; ice hockey; quality; socioeconomic background; silence culture; Foucault; Fredrik Backman; Björnstad; makt; ishockey; kvalitet; socioekonomisk bakgrund; tystnadskultur; Foucault; Fredrik Backman; litteraturanalys;

  Sammanfattning : Genom en maktanalys undersöks i den här uppsatsen hur ishockeyspelarnas idrottsliga kvalitet kontra deras socioekonomiska förutsättningar framställs i Fredrik Backmans roman Björnstad. Utifrån Michel Foucaults teori om det dynamiska styrkeförhållandet görs en analys av hur maktförhållandena utspelar sig mellan spelare med olika idrottslig kvalitet och socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Criticism of Emerson's Transcendentalism in Melville's Moby-Dick

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexander Myrén; [2019]
  Nyckelord :Transcendentalism; Melville; Emerson; Ahab; Ishmael;

  Sammanfattning : In conceptualizing Moby-Dick; or, the whale, Herman Melville was both drawn and opposed to the ideas of Ralph Waldo Emerson. Through an analysis of the main characters in MobyDick and Emerson’s writing, it becomes evident that Transcendentalism is embodied in the characterization of the novel’s main characters. LÄS MER