Sökning: "Novel analys"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Novel analys.

 1. 1. Beskrivning och översättning av no da samt analys av Murakami Harukis Nejimakidori och Fågeln som vrider upp världen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Axel Eliasson; [2020-02-20]
  Nyckelord :japanska; no da; n da; Japanese nominal predicate; Swedish translation; Haruki Murakami; semantics; pragmatics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a description of the functions of the Japanese nominalpredicate no da, which in short is used to signal that the participants of a communication arealready aware of the information presented. However, the thesis´ main point of interest lies inthe analysis of the choice of words when no da is translated into Swedish. LÄS MER

 2. 2. Wood powder production with a novel milling technology : analysis of specific energy consumption and of the product’s bulk properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Tobias Holdo; [2020]
  Nyckelord :log mill; hammer mill; tapped density; loose density; hausner ratio; biomass; flowability;

  Sammanfattning : The interest for lignocellulose biomass has grown strongly in the last decades due to its potential to substitute fossil fuels. Pre-processing of biomass is of-ten needed to enable utilization of its full potential. A common pre-processing step is milling where the biomass is fractionated into wood powder usable for e.g. LÄS MER

 3. 3. "Double crap. Am I in trouble?" : Makt, vetande och njutning i Fifty Shades of Grey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2020]
  Nyckelord :Fifty Shades of Grey; knowledge; power; pleasure; subjectivity; sexuality; Foucault; feminism; reparative; body; corporality; consumption; romance; Fifty Shades of Grey; vetande; makt; njutning; subjekt; sexualitet; Foucault; feminism; reparativ; kropp; kroppslighet; konsumtion; romance;

  Sammanfattning : The Fifty Shades-trilogy by E. L. James has become a cultural phenomenon, and is widely debated as such. The main issue of the debate is often concerning the story’s relation to women’s position in society. LÄS MER

 4. 4. Den otillåtna kvinnligheten : En jämförande analys av Ulla Bjernes romaner Ingen mans kvinna och Lilla Jälm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Bergström; [2020]
  Nyckelord :kvinnlighet; genusforskning; den Nya kvinnan; mellankrigstid; samtidsroman; barn- och ungdomslitteratur; flickböcker;

  Sammanfattning : This thesis is a study of femininity and womanhood in two Swedish contemporary novels by Ulla Bjerne, Ingen mans kvinna (No Man’s Woman) from 1919 and Lilla Jälm (Young Jälm) from 1922. By comparing the novels, I study differences and similarities between the genres children’s literature and adult literature based on an analysis of the themes friendship, home, work, body and sexuality. LÄS MER

 5. 5. Karaktärisering i ordlösa serier - En undersökning av Winshluss serieroman Pinocchio

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anneli Päivärinta; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks användningen av indirekta presentationer, beståendes av ageranden, miljö, metonymier samt förstärkning genom analogier, som funktion i karaktäriseringen av Geppetto i den ordlösa serieromanen Pinocchio (2016). Även teckningsstil som meningsbärare undersöks. LÄS MER