Sökning: "OMX Stockholm Small Cap"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden OMX Stockholm Small Cap.

 1. 1. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 3. 3. Från glass ceiling till glass cliff i Sverige - en myt eller ett fenomen? : En kvantitativ studie om heterogeniteten i svenska bolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Landberg; Ali Sayed; [2021]
  Nyckelord :Heterogeneity; Glass cliff; Appointment; Board of directors; Difference-in-difference DID ; Heterogenitet; Glass cliff; Rekrytering; Styrelseledamöter; Difference-in-difference DID ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors representation i styrelsen har varit en aktuell fråga som länge diskuterats i det svenska samhället och om det borde införas en kvoteringslag. Sverige är ett av de mest jämställda länder Europa, trots det finns markanta gap i kvinnors representation bland de ledande positionerna. LÄS MER

 4. 4. Aktieåterköp : En eventstudie om marknadsreaktion vid annonsering av aktieåterköp beroende av bakomliggande motiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alina Horvath; Ismail Rafique; [2021]
  Nyckelord :Återköp av aktier; Effektiva marknadshypotesen; Signalteori; avkastning; motiv; svenska aktiemarknaden.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka marknadens reaktion vid offentliggörande av aktieåterköp. Vidare undersöks hur marknaden reagerar beroende av bakomliggande motiv som företagen anger i annonseringen. Det har använts en kvantitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. The Increasing Number of Listed Firms in Sweden and the Changing Nature of the Public Market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alexandra Severin; Josefin Klarin; [2020]
  Nyckelord :Public firms; Nasdaq OMX Stockholm; Swedish IPO; Industry concentration; Returns to investors;

  Sammanfattning : There is a global trend of decreasing number of publicly traded firms on stock markets affecting the nature of industries, firm performance, and investor returns. Concerns have been raised regarding this development. LÄS MER