Sökning: "Oegentligheter"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Oegentligheter.

 1. 1. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 2. 2. Whistleblower Protection as a Potential Piece of the Puzzle to End Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Rävås; [2019]
  Nyckelord :International law; international organizations; United Nations; whistleblower; whistleblower protection; Anders Kompass; sexual exploitation and abuse; ARIO; peacekeeping; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014, Anders Kompass, a Swedish national working for the UN in Geneva, received a report of French peacekeepers exploiting and raping children in the Central African Republic (CAR). When Kompass handed over the report to France, in an attempt to stop the abuse, he was treated as a whistleblower and faced retaliation from the UN. LÄS MER

 3. 3. Revisorns och klientens påverkan på revisionskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Eriksson; Ahmad Kullab; [2019]
  Nyckelord :Revisionskvalitet; revisor; manliga revisorer; kvinnliga revisorer; byråtillhörighet; Big N; fortsatt drift-anmärkningar; finansiella variabler; konkurs.;

  Sammanfattning : Ett företags intressenter behöver kunna lägga stor tillit i företagets finansiella rapporter. Därför är det betydelsefullt att det finns en neutral part som revisorer för att säkerställa riktigheten i dessa finansiella rapporter. LÄS MER

 4. 4. Kvalificerad revisor : En ohygienisk historia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Helenius; [2018]
  Nyckelord :turnover; auditors; profession; work load; the expectation gap; significance for the economic society; avgång; revisor; profession; arbetsbelastning; förväntningsgap; nytta för samhället;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kvalificerade revisorns huvudsakliga uppgift är att i sin profession gentemot sina kunders intressenter intyga riktigheten eller meddela eventuella oriktigheter eller oegentligheter i sina kunders finansiella rapporter respektive deras förvaltning. Den kvalificerade revisorn är en viktig spelbricka i ett fungerande näringsliv. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på kommunal revision. En studie om olika aktörers uppfattningar och förväntningar på kommunal revision

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Borgström; Angelica Roos; [2017-01-27]
  Nyckelord :kommunal revision; revision; förväntningsgap; revisorns roll; Göteborgs Stad;

  Sammanfattning : Revision har de senaste åren fått ett större utrymme i samhällsdebatten. Det har diskuterats både i media och forskningslitteratur vad revisionen ska göra och hur revisorernas roll uppfattas. Tidigare forskning har studerat frågor kring revisorernas ansvarsområde och skyldigheter. LÄS MER