Sökning: "Olle Åkesson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Olle Åkesson.

 1. 1. Tea time for soils : decomposition experiments in Swedish long-term field trials

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Olle Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Tea Bag Index; SOC; SOC dynamics; stabilization; decomposition;

  Sammanfattning : Abstract Soils represent a large carbon pool, with almost twice the amount contained in living plant biomass and the atmosphere combined. Consequently, soil has a significant impact on the global C cycle and it is suggested that soil organic C (SOC) sequestration is one of the most cost-effective alternatives to counteract climate change. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraterna i valrörelsen 2014 : En jämförande studie av 10 tidningars rapportering och gestaltning av partiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Erik Hugo; Olle Sidvall; [2015]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; gestaltning; rapportering; kvantitativ innehållsanalys; valrörelse;

  Sammanfattning : Sedan Sverigedemokraternas inträde i den politiska debatten har det diskuterats hur medierna ska bemöta partiet. I ett brev från Jimmie Åkesson till chefredaktörer runt om i landet i samband med valet 2010 vädjade han att Sverigedemokraterna skulle bli behandlat som övriga partier. LÄS MER

 3. 3. Blötläggning och aktivering av frön före sådd : ett sätt att förbättra frögroning och konkurrensförmåga

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Olle Åkesson; [2014]
  Nyckelord :blötläggning; frögroning; uppkomst; groningsprocess; konkurrensförmåga; allelopati;

  Sammanfattning : Seed germination is a complex process that starts with water uptake by the seed and ends with radicle growth. Several factors affect the germination where water, temperature and light conditions are the most important. Soaking of seeds before sowing provides faster and more uniform emergence. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Petersson; Fredrik Åkesson; [2008]
  Nyckelord :Kallpastörisering; Pastair; pastörisering; juice; energianvändning; ozon; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon- en energimässig och ekonomisk utvärdering Författare: Kajsa Petersson, Fredrik Åkesson, Technology Management Handledare: Stig Stenström, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Stefan Yard, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Johan Sjöholm, VD, Pastair Olle Bergman, Försäljningsdirektör, Pastair Problemställning: Under senare tid har miljö i relation till energianvändning och koldioxidutsläpp blivit en allt viktigare fråga och miljövänliga produktionsmetoder kommer framöver att bli en konkurrensfördel för livsmedelsproducenter. Dock är energieffektiviseringspotentialen i livsmedelsindustrin begränsad i jämförelse med andra branscher. LÄS MER

 5. 5. Intranät som Informationssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Rikard Åkesson; Olle Lindvall; [2007]
  Nyckelord :Intranät;

  Sammanfattning : Informationssystemen är idag något som tar allt större plats i företagen världen över. Detta märkts framförallt genom de stora summor som varje år spenderas på olika former av informationssystem. Denna uppsats har lagt fokus på intranät som informationssystem. LÄS MER