Sökning: "Open banking"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Open banking.

 1. 1. Kartläggning av kundinflöde - En fallstudie om schemaläggning på en svensk telefonbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Börjeskog; Martin Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Call Center; Capacity Planning; Peak; Scheduling; Telephone Banking;

  Sammanfattning : The banking industry is currently going through a big change where the traditional bank branches shut down in favour of meetings on digital platforms. In today's society, customers require fast service with high flexibility allowing them to conduct their banking business wherever and whenever they want. LÄS MER

 2. 2. Generation Y and digital banking : How can traditional Swedish retail banks address the needs and behavior of Generation Y in digital banking?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Wedberg; [2019]
  Nyckelord :Open banking; PSD2; Multisided platforms; Personalization; Customer experience; Customer journey; Generation Y;

  Sammanfattning : The financial sector is transforming as a result of PSD2 and open banking. The traditional retail banks face new competition from FinTechs and BigTechs. 78 percent of Nordic banks are concerned by the threat of disruption and 88 percent think that they need to rethink their business model. LÄS MER

 3. 3. Innovation – nyckeln till goda kundrelationer? : En kvalitativ flerfallsstudie om hur innovation påverkar lojalitet och förtroende inom banksektorn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linn Sandin; Elin Burell; [2019]
  Nyckelord :Innovation; bank; banking sector; trust; loyalty; customer relations; Innovation; bank; banksektor; förtroende; lojalitet; kundrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Finansmarknaden befinner sig i en förändringsfas där banker agerar i en allt mer komplex miljö. Till följd av en snabbt föränderlig marknad måste banker besitta förmågan att förändras och få saker att hända. LÄS MER

 4. 4. The Impact of FinTech Companies on Financial Institutions in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moayad Almoustafa Alterkawi; Tamer Bittar; [2019]
  Nyckelord :FinTech companies; IT; Innovation; FinTech applications; Financial institutions; Business model; Regulation; Cooperation; Co-opetition;

  Sammanfattning : FinTech companies have grown tremendously during the last decades and generated great impacts on traditional financial institutions and led to enormous alteration in the ways of providing the financial services. The continuous development of the financial services has stepped into a new stage, where new entrants impact incumbents even more and many challenges accompanied by threats might come to light. LÄS MER

 5. 5. Digital Transformation in the Swedish Banking Sector

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacob Häggqvist; [2019]
  Nyckelord :Digital Transformation; Digital Banking; Open Banking; Digital Transformation Strategy; Financial Regulation.; Digital Transformation; Digital Banking; Open Banking; Digital Transformationsstrategi; Finansiell Regulation.;

  Sammanfattning : The face of banking has changed dramatically over the last few decades, and in no area does this statement hold more true than in the domain of digitalization. One term that has been relentlessly repeated when discussing the past, present and future of this development is ”Digital Transformation”. LÄS MER