Sökning: "Operationsavdelningar"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Operationsavdelningar.

 1. 1. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 2. 2. En observationsstudie av trafiken in och ut från operationssalen under pågående sterilt kirurgiskt ingrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jelena Latinovic; Martina Hofvander; [2023]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssal; operationsteam; slussdörr; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har uppmärksammat bristande följsamhet till riktlinjer i operationssalen som i sin tur ökar risken för vårdrelaterade sårinfektioner. Att hålla nere antalet dörröppningar är en riktlinje där bristande följsamhet uppmärksammats i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot avancerad nybörjare : En kvalitativ intervjustudie av nyutexaminerade anestesisjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina Mattsson; Madelene Bergström; [2023]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ansvar; erfarenhet; novis; nyutexaminerad; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för den anestesiologiska omvårdnaden i en högteknologisk miljö. Det krävs särskilda erfarenheter och kunskaper för att klara av arbetet, anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och ansvarar för patientens säkra väg genom den anestesiologiska omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av intraoperativa rutiner vid förebyggande av hypotermi : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ellinor Mellström; Karin Ellsén; [2023]
  Nyckelord :Intraoperative hypothermia; intraoperative routines; nursing interventions; anesthesia nurse; questionnaire study; Intraoperativ hypotermi; intraoperativa rutiner; omvårdnadsåtgärder; anestesisjuksköterska; enkätstudie;

  Sammanfattning : Hypotermi är en vanligt förekommande intraoperativ komplikation. Intraoperativ hypotermi är konstaterat i samband med såväl anestesiologiska som kirurgiska interventioner. Ett hypotermt tillstånd har stor inverkan både för patientens fysiska och psykiska status under hela det perioperativa förloppet. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av barnanestesi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ebba Bothorp; Jonas Helmersson; [2023]
  Nyckelord :Nurse anaesthetist; paediatric anaesthesia; experiences; challenge; security; Anestesisjuksköterska; barnanestesi; erfarenheter; utmaning; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskor ska efter genomgången specialistutbildning kunna söva både barn och vuxna. Barnanestesi skiljer sig på många sätt från anestesi till vuxna, fysiologin är annorlunda och bemötandet behöver anpassas efter barnets ålder och mognadsgrad. Förekomsten av barnpatienter varierar i olika verksamheter. LÄS MER