Sökning: "Personlig försäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Personlig försäljning.

 1. 1. Kampen om marknadsandelarna : En studie om substituten till den traditionella mäklartjänstens ställning på marknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Dalén; Agnes Milton; [2020]
  Nyckelord :Broker; traditional broker; substitute; internet broker; hybrid broker; private seller; “for-sale by owner’s”; market share; Fastighetsmäklare; traditionell mäklare; substitut; internetmäklare; hybridmäklare; sälja privat; marknadsandelar;

  Sammanfattning : Att sälja sin bostad kan vara en lång och jobbig process för vissa där valet av tillvägagångssätt kan vara svårt. Den traditionella mäklartjänsten har länge dominerat på marknaden men har på senare år utmanats av liknande tjänster såsom internetmäklare och hybridmäklare. LÄS MER

 2. 2. Inköpsvanor och beteenden under en pandemi : En kvantitativ studie om konsumtion och förhållningssätt till mat i svenska hushåll under utbrottet av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Albin Kauppi; Lydia Malm; [2020]
  Nyckelord :Pandemi; Social distansering; Riskperception; Beteenden; Krisbeteende; Kriskonsumtion; Livsmedelsvanor;

  Sammanfattning : Coronaviruset Covid-19 har haft en snabb spridning i Sverige och Europa framförallt. För att hantera krisen vidtas åtgärder nationellt som globalt med råd såsom att hålla personlig hygien, utöva social distansering och stanna hemma i den mån man kan. Detta har bidragit till förändringar i vardagsrutiner. LÄS MER

 3. 3. GDPR ́s Impact on Sales at Flygresor.se: A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lisette Lansryd; Madeleine Engvall Birr; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; GDPR; Regression Analysis; Multiple Linear Regression; Categorical Variables; Flygresor.se; Kandidat examensarbete; Multipel Linjär Regression; GDPR; Regressionsanalys; Kategoriska Variabler; Flygresor.se;

  Sammanfattning : The possible effects of the General Data Protections Regulations (GDPR) have been widely discussed among policymakers, stakeholders and ordinary people who are the objective for data collection. The purpose of GDPR is to protect people’s integrity and increase transparency for how personal data is used. LÄS MER

 4. 4. Content Marketing : varumärkesbyggnad inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emile Ramini; Pontus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Content; Content marketing; Branding; Marketing communication; Storytelling. !; Content; Content marketing; Varumärke; Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation; Storytelling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltsåkan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som företag kan använda i sin marknadskommunikation. LÄS MER

 5. 5. Improving Software-as-a-Service Sales by Managing the Knowledge of Change Agents : A Case Study of an IT-company in a Servitization Transition

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :KRISTOFFER BIRGERSSON; PHILIP GRANATH; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Cloud Computing; Software-as-a-Service; Sales; Knowledge Management; Diffusion of Innovations; Change Agents; Codification Strategy; Tjänstefiering; Software-as-a-Service; Molntjänster; Sälj; Kunskapshantering; Innovation; Förändringsagenter; Kodifieringsstrategi;

  Sammanfattning : Servitization describes the trend amongst companies of supplementing tangible product offerings with services. A case in point is the cloud computing which represents a paradigm shift of servitization in the IT industry as it allows physical products to be delivered entirely remotely as a service. LÄS MER