Sökning: "Pohjanen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Pohjanen.

 1. 1. Profiling the autoantibody repertoire in systemic sclerosis

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Emmie Pohjanen; [2021]
  Nyckelord :Systemic sclerosis; rheumatology; autoimmunity; autoantibody; biomarkers; Systemisk skleros; reumatologi; autoimmunitet; autoantikropp; biomarkörer;

  Sammanfattning : Systemisk skleros (SSc) är en autoimmun rheumatisk sjukdom som kännetecknas av fibros i huden och/eller de interna organen, vaskulopati och en autoimmun reaktion från immunförsvaret, med eller utan specifika autoantikroppsprofiler. Diagnostisering och sjukdomsbehandling försvåras av sjukdomens heterogena natur. LÄS MER

 2. 2. Implementering av barnkonventionen i översiktsplanering : En fallstudie av utvecklingsplan Porsön

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellin Pohjanen; [2021]
  Nyckelord :Samhällsplanering; barns rättigheter; barnperspektiv; barns deltagande; barnkonsekvensanalys; kommunal planering;

  Sammanfattning : I Sverige ratificerades barnkonventionen för över 30 år sedan men barnrättsfrågor får än idag inte tillräckligt med uppmärksamhet. Barn får mindre och mindre plats i stadsmiljöer och deras rörelsefrihet och tillgång till grönområden minskar. LÄS MER

 3. 3. Logiken bakom Nya Karolinska Solna : En processpårning av vårdprofessionernas inflytande i arbetsprocesserna kring Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eva Pohjanen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att leva med avancerad hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Pohjanen; Erika Stålnacke; [2020]
  Nyckelord :Avancerad hjärtsvikt; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad hjärtsvikt drabbar cirka fem procent av alla som insjuknar med hjärtsvikt och har en hög dödlighet. Personer som insjuknar med avancerad hjärtsvikt kan uppleva begränsningar i det dagliga livet och en påverkan på det psykiska, fysiska och sociala måendet. LÄS MER

 5. 5. Godkänt betyg i matematik trots omfattande frånvaro

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ann-Charlotte Pohjanen Lundmark; Cecilia Tapani Johansson; [2019]
  Nyckelord :Hemmasittare; omfattande frånvaro; skolfrånvaro; specialpedagogik;

  Sammanfattning : I tidigare studier har framkommit att elever med omfattande frånvaro är en heterogen grupp som det finns bristfällig kunskap om både vad gäller deras kunskaper och behov. Det saknas således mer djupgående studier om sambandet mellan godkänt betyg i matematik och omfattande frånvaro och vad som kan vara viktiga aspekter att ta hänsyn till för speciallärares/specialpedagogers arbete med att stötta en elev som befinner sig i omfattande frånvaro. LÄS MER