Sökning: "Political religions"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Political religions.

 1. 1. Arbetsvägran i religionsfrihetens namn - när viker arbetsledningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Nilsson; Mikaela Fönss; [2020]
  Nyckelord :Arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; arbetsvägran; religionsfrihet; samvetsfrihet; diskriminering på grund av religion; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En ökad mångfald kan leda till att religiösa frågor i arbetslivet får en ökad aktualitet och att en individs rättigheter och krav då ställs mot arbetsgivarens verksamhetsintresse och dennes rätt att leda och fördela arbetet. En arbetstagares vägran att utföra en viss arbetsuppgift på grund av religion eller samvete måste då vägas mot arbetsgivarens arbetsledningsrätt och andra eventuellt motstående intressen. LÄS MER

 2. 2. Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2019]
  Nyckelord :Abort; barnmorska; diskriminering; religionsfrihet; samvetsfrihet; samvetsklausul.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. LÄS MER

 3. 3. Burning the Good Book: Religion and ideology in Ray Bradbury’s Fahrenheit 451

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för engelska

  Författare :Henric Frenning; [2018]
  Nyckelord :Dystopia; Utopia; Religion; Ideology; Science fiction; Television; Literature; Biblioclasm; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The literary genre of dystopian fiction grew out of the larger science fiction genre during the first half of the 20th century. Distinctive of dystopian fiction is a tendency towards allegory. Books in the genre use allegory to make statements on a wide range of subjects. LÄS MER

 4. 4. Alsike Kloster : An Ethnographic Study of Spiritual Activism as Daily Life

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Shanti Louise Grafström; [2017]
  Nyckelord :Alsike Kloster; Refugees; Sanctuary Laws; Spiritual Activism; Resacralization; Monastery; Nuns; Interfaith Community Living; Ethnography;

  Sammanfattning : For nearly 40 years, Sister Karin and the nuns at Alsike Kloster have been giving sanctuary to refugees while also taking political, social and legal action to advocate for their rights. Every day they share their home with 60 men, women and children who are fleeing violence, persecution, looming threats and even death. LÄS MER

 5. 5. Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svärd; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt en. labour law ; EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; EKMR en. ECHR ; rätten till religionsfrihet en. freedom of religion ; rätten till samvetsfrihet en. freedom of conscious ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. LÄS MER