Sökning: "Problemfokuserad coping"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Problemfokuserad coping.

 1. 1. Socialsekreterares hantering av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Alexandra Schultz; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; stress; arbetsrelaterad stress; stresshantering; coping. New Public Management;

  Sammanfattning : Att jobba som socialsekreterare inom socialtjänsten idag kan vara mycket stressigt. Tempot är högt för de anställda och behovet från individer i samhället ökar ständigt. Pressen ökar på att socialtjänsten i Sverige ska klara av mer och mer och klienternas behov blir allt mer varierande och komplicerade. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors copingstrategier för att hantera stress i arbetet på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Bergström; Isabelle Hansson; [2020]
  Nyckelord :Problemfokuserad coping; Känslofokuserad coping; Sjuksköterskor; Arbetsrelaterad stress; Lazarus och Folkman; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer mycket stress inom sjuksköterskeyrket och det har visat sig att sjuksköterskor som arbetar på sjukhus är mer utsatta för stress än inom primärvården. Arbetsrelaterad stress påverkar sjuksköterskors hälsa som i sin tur påverkar patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Vad får dem att stanna kvar? : En studie om socialsekreterares arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Johanna Vrdoljak; Deborah Clark; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; coping;

  Sammanfattning : Denna studie utfördes med syfte att undersöka vad som gör att vissa socialsekreterare stannar kvar i sitt yrke. Vad får dem att stanna kvar trots stora personalomsättningar och budgetrestriktioner? Vilka copingstrategier används? Detta besvarades med hjälp av en frågeställning; vad gör att socialsekreterare stannar kvar i yrket? Vår forskningsfråga innefattar både vad som gör att de vill stanna, såväl som vad som gör att de klarar av att stanna samt vilka copingstrategier de använder sig utav för att kunna stanna kvar i yrket. LÄS MER

 4. 4. If music moves us, can it make us move on? A qualitative study on musicians and the role of music in relation to emotion regulation and coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Keya Hedlin; Bror Sjöstrand; [2020]
  Nyckelord :Musicians; Music; Coping; Emotion; Emotion Regulation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the field of music psychology, many studies have suggested that music can influence emotions. This qualitative study aimed to explore the emotional and cognitive effects and usage of music by musicians, especially pertaining to coping and regulating emotions. Semi-structured interviews were conducted with ten musicians. LÄS MER

 5. 5. Upplevd akademisk stress och copingstrategier hos gymnasieelever : En Kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ervin Kljako; Michelle Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Problemfokuserad coping; emotionsfokuserad coping; gymnasieelever; upplevd akademisk stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var under upplevd akademisk stress. En tvärsnittlig enkätstudie med korrelationell design utfördes där upplevd akademisk stress samt coping mättes. LÄS MER