Sökning: "Rebecca Wikström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rebecca Wikström.

 1. 1. Real-time Traffic Sign Detection and Classification : Evaluation of Image Processing performed on an FPGA-based platform

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Rebecca Wikström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a part of the development of autonomous vehicles and advanced driver-assistance systems (ADAS), vision systems are used as a method for collection of extensive data about the surrounding world [1]. This data can thereafter be processed and information can be extracted. LÄS MER

 2. 2. Amazeobot : The construction of a maze mapping robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :WIKSTRÖM REBECCA; SJÖGREN MARTIN; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For the purpose of exploring how a computer can navigate through a maze, this project examines how a robot’s surroundings can be interpreted, mapped and navigated through, by applying common maze solving algorithms. The execution of the project involves infrared sensors used to interpret a controlled environment, consisting of a twodimensional board with paths. LÄS MER

 3. 3. I allmänhetens ljus : Svenska dagspressens rapportering om avlägsna krig

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Hagman; Elina Wikström; [2015]
  Nyckelord :Krig; Syrien; nyhetsvärde; dagordning; medier;

  Sammanfattning : Titel: I allmänhetens ljus - svenska dagspressens rapportering om avlägsna krig Författare: Elina Wikström och Rebecca HagmanKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsatsDenna studie syftade till att undersöka hur den svenska dagspressens rapportering om kriget i Syrien har sett ut under perioden 2014-03-01 - 2015-03-01. Studien ämnade till att med stöd från teorier om nyhetsvärdering och dagordningsteorin, ge svar på vilka aspekter av ett avlägset, utdraget krig som får högst nyhetsvärde i rapporteringen och på vilket sätt kriget framställs genom det. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Isabelle Andersson; Rebecca Nordström; Madeleine Wikström; [2010]
  Nyckelord :Mälardalens högskola; utbildningsprogram med ekonomiinriktning; högskolor och universitet; studentens utbildningsval; marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitetSeminariedatum: 4 juni 2010Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, FÖA300, 15 hpFörfattare: Isabelle Andersson, Rebecca Nordström och Madeleine WikströmHandledare: Carl G ThunmanNyckelord: Mälardalens högskola, utbildningsprogram med ekonomiinriktning, högskolor och universitet, studentens utbildningsval, marknadsföring, sociala medierSyfte: Syftet med uppsatsen är att presentera och beskriva en ny modell för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet, samt en strategi för hur modellen praktiskt kan tillämpas av marknadsförare vid Mälardalens högskola.Metod: För att uppnå syftet samlades vetenskaplig information in, en för- respektive huvudundersökning genomfördes och all den insamlade informationen analyserades. LÄS MER