Sökning: "Robin Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Robin Gustavsson.

 1. 1. Sjuk, men fortfarande i tjänst - En kvantitativ studie om sex olika faktorers samvariation med sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Nilsson; Robin Gustavsson; [2023-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuknärvaro är ett fenomen när en anställd arbetar trots att dennes hälsotillstånd skulle ha rättfärdigat sjukfrånvaro. Sjuknärvaro har blivit ett allt vanligare forskningsområde på senare år då forskare och HR-praktiker börjat misstänka att det i längden är dyrare för organisationer jämfört med sjukfrånvaro. LÄS MER

 2. 2. Naiviteten som täckmantel : -Om manlighet i Erlend Loes Fvonk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Erlend Loe; Fvonk; berättarstil; naivitet; sentimental; litterär naivism; maskulinitet; manlig vänskap; män i kris; sexualitet;

  Sammanfattning : Robin Gustavsson: Naiviteten som täckmantel ± Om manlighet i Erlend Loes Fvonk. Svenska, självständigt arbete, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, HT 2021. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Yrkestitlar -Föreställningen om manliga och kvinnliga yrken under 1901–1948

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker yrkestitlar i Längbro och Ånsta församling under perioden 1901–1948, med hjälp av kyrkoarkiv och Karlslunds gårdsarkiv. Detta för att ringa in vad invånarna i församlingarna arbetade med, och för att se vilka yrken som var könsbundna. LÄS MER

 4. 4. En vit fläck på kartan : En studie om destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robin Gustavsson; Emil Jacobsen; [2020]
  Nyckelord :Destinationsutveckling; destination; plats; turism; Kalmar.;

  Sammanfattning : Det var efter jubileumsåret resan tog fart, på riktigt. Det var perfekt läge för staden att hitta nya vägar till framgång. Turismen blomstrar under sommarmånaderna - men nu återstår möjligtvis en förändring för att fortsätta att utvecklas genom att locka nya besökare och resurser till kuststaden Kalmar. LÄS MER

 5. 5. “Ett kvarter, inte ett köpcentrum” : En fallstudie om könsskillnader inom sinnesmarknadsföring på Giraffen i Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Gustavsson; Emil Jacobsen; Gabriel Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Sensory marketing; gender; sight; scent; hearing; congruence; Sinnesmarknadsföring; kön; syn; doft; hörsel; kongruens;

  Sammanfattning : Sinnesmarknadsföring är en viktigt aspekt för organisationer och påverkar alla människor medvetet eller undermedvetet. Studien fokuserar på tre sinnen, syn, doft och hörsel kopplat till den traditionella könsuppdelningen. Syftet är att kartlägga sinnesmarknadsföring på ett köpcentrum i Kalmar med namn Kvarteret Giraffen. LÄS MER