Sökning: "Sara Aspelin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Aspelin.

 1. 1. Lärares relationskompetens : och elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Annefrid Nielsen; Sara Härensten; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorders AST ; communication; intellectual disabilities; special schools; Student-teacher-relationships STR ; teacher´s relational competence; Autismspektrumtillstånd AST ; grundsärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; lärares relationskompetens; student–teacher-relationship STR .;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att synliggöra hur relationellt lärande fungerar i arbetet med elever med autismspektrumtillstånd (AST) inom grundsärskolan. För insamling av det empiriska materialet gjordes intervjuer med fem lärare i grundsärskolan och observationer av lärare i undervisningssituationer med elever med AST. LÄS MER

 2. 2. Selektiva distributionssystem - En studie av konkurrenslagen och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Aspelin; [2017]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Selektiva distributionssystem är marknadsföringsmetod som ofta används vid distribution av exklusiva och tekniskt avancerade varor. Denna typ av distribution innebär att produkter som säljs inom systemet endast distribueras av återförsäljare som är auktoriserade. LÄS MER