Sökning: "Självövervakning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Självövervakning.

 1. 1. Theater practice and its association with body appreciation and self-surveillance among women.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Lundkvist; Anna-Klara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Body appreciation; Self-surveillance; Theater practice; BMI; Kroppsuppskattning; Självövervakning; Teaterutövande; BMI;

  Sammanfattning : Recently, researchers have gained an increased interest in examining activities that promote a more positive body image among women. Some activities such as yoga and dance have proven to be positively associated with body appreciation, both directly and through reduced self-surveillance. LÄS MER

 2. 2. E-hälsa som stöd i egenvården vid långvarig smärta

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Natalie Hägerholt; Hanna Dahlin; [2019]
  Nyckelord :Chronic pain; self-care and e-health; Långvarig smärta; egenvård och e-hälsa;

  Sammanfattning : En av de vanligaste orsakerna till att patienter söker till primärvården är smärta. Långvarig smärta innebär ett stort lidande för de drabbade, det är ett tillstånd som kräver självhantering och planering. LÄS MER

 3. 3. Motion analysis as a service to prevent musculoskeletal disorders in forestry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anthon Bremer; [2019]
  Nyckelord :Motion analysis; forestry; musculoskeletal disorders; ethics in technology; Rörelseanalys; skogsbruk; muskuloskeletala besvär; etik inom teknik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate how motion analysis can be used as service to reduce the rate of upper-body musculoskeletal disorders (MSDs) in forestry, and propose a design based on the identified requirements. The project was carried out in collaboration with a Power Tools and Accessories Manufacturer (PTAM). LÄS MER

 4. 4. En kropp som blöder : En studie av menstruation i fem svenska samtidsromaner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ebba Johansson Vaara; [2019]
  Nyckelord :Menstruation; Menstruation in Literature; Swedish Literature; Self-Surveillance; Fluidity; Corporeal Feminism; Menstruation; Menstruation i litteratur; Svensk litteratur; Självövervakning; Fluiditet; Korporeal feminism;

  Sammanfattning : In this paper, I study depictions of menstruation in five Swedish, contemporary novels: Bara ha roligt (2018) by Maria Maunsbach, Nora eller Brinn Oslo brinn (2018) by Johanna Frid, Om vi bara kunde byta kroppar med varandra (2018) by Johanna Nilsson, Nej, det är en snöklump (2002) by Sara Villius, and Linas kvällsbok (2003) by Emma Hamberg. Menstruation has been a discussed topic in Swedish media for the past few years. LÄS MER

 5. 5. Självövervakning - det naturliga valet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Källvik; Gabriella Järlström; [2018]
  Nyckelord :Preventivmedel; diskurs; kritisk diskursanalys; digital marknadsföring; marknadskommunikation; marknadsföring; ansvar; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens konkurrenssamhälle behöver företag anpassa sin marknadskommunikation efter samhällets normer, värderingar och diskurser för att uppnå legitimitet på marknaden. Detta gäller även läkemedelsbranschen, som i allt större utsträckning har marknadiserats. LÄS MER