Sökning: "Sofia Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Sofia Danielsson.

 1. 1. Lärares arbete med beröm och korrigering av elevbeteenden : En kvalitativ intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Gustafsson; Sofia Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Beröm; korrigeringar; tillsägelser; relationer; beteende;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur ett antal lärare arbetar med att berömma och korrigera elever samt lärarnas tankar och resonemang kring ämnet. Detta sker genom observationer och en kvalitativ intervjustudie med sju olika lärare verksamma i grundskolans tidigare år. LÄS MER

 2. 2. Anställdas syn på inomorganisatoriskt värdeskapande inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Sofia Danielsson; Emmy Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala tjänster; tillverkningsindustri; värde; värdeskapande;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att undersöka hur anställda inom producerande företag ser på värdeskapande med hjälp av en digital tjänst. Genom att ta fram ett tjänstekoncept kan värdet och värdeskapandet hos de anställda fastställas utifrån deras egna uppfattningar i den egna kontexten. LÄS MER

 3. 3. Improving the supply chain using artificial intelligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Ekström; Sofia Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Leken som pedagogiskt redskap : En studie om lekens roll i undervisningen från förskoleklass till åk 1-2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Lek; Utveckling; Grundlärare; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lekens utsträckning i undervisningen från förskoleklass till åk 1–2. Studien är kvalitativ. Metoden som används är intervjuer med sex lärare, detta för att undersöka en enskild grupp lärares subjektiva tankar och åsikter. För att undersöka studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 5. 5. Studenters uppfattningar kring studiemotgångar - Samband mellan Mindset och Fear of Failure

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Denise Bengtsson; Sofia Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Fixed Mindset; Growth Mindset; Universitetsstudenter; Mindset Assessment Profile; Performance Failure Appraisal Inventory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka samband mellan Fixed respektive Growth Mindset och Fear of Failure (FF) hos studenter vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Tidigare forskning pekar på att individer med ett mestadels Fixed Mindset har svårt att hantera misslyckanden. Detsamma gäller för individer med hög FF. LÄS MER