Sökning: "Starch yield"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Starch yield.

 1. 1. Influence of starch botanical source on aqueous two-phase system phase behavior and starch microspheres preparation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Denis Oskolkov; [2022]
  Nyckelord :starch microspheres; acid hydrolysis; DSC; microscopy; potato; barley; corn; pharmaceutical technology; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Background: Starch is a well-studied material, produced by plants in granules to store energy. Starch finds a lot of applications in day-to-day life, in the food and pharmaceutical industry. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av kvävestatus i stärkelsepotatis : en jämförelse mellan olika metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Elin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :kväve; kompletteringsgödsling; bladskaftsanalys; Yara N-sensor; Yara N-tester; fjärranalys med Vultus system;

  Sammanfattning : Kväve är ett viktigt näringsämne för växten eftersom det fyller många viktiga funktioner, bland annat som byggstenar till proteiner som ingår i fotosyntesen men också klorofyllmolekyler, DNA och RNA. Tillförseln av kväve är viktig att optimera i stärkelsepotatis (Solanum tuberosum) utifrån kvävepris, stärkelsehalt och skörd men också för aspekten att minska utlakning. LÄS MER

 3. 3. Ultrasound pre-treatment of wheat bran to improve arabinoxylan extraction

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Lundquist; [2022]
  Nyckelord :Ultrasound; Arabinoxylan; wheat bran; alkaline extraction;

  Sammanfattning : With increasing amounts of food waste and diet related diseases, the need to utilize our by-products of food for its health benefits and to limit the food waste has never been more prevalent. Wheat bran is a by-product from the wheat flour industry and contains a lot of dietary fibres which has a beneficial effect on human health. LÄS MER

 4. 4. Effekten av sortsamodling i stärkelsepotatis : ett fältförsök med utvärdering av skörd, tillväxt och svampsjukdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Minna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :potatis; stärkelsepotatis; samodling; sortsamodling; sortblandningar; potato; starch potato; potato cultivars; intercropping; mixed crops; variety mixtures;

  Sammanfattning : Odlingen av stärkelsepotatis har sedan start varit relativt liten i Sverige, vilket till stor del beror på dess lokala odlingsområde i södra Sverige. Stärkelsepotatisen är en känslig och krävande gröda. LÄS MER

 5. 5. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Sammanfattning : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. LÄS MER