Sökning: "Storyline"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Storyline.

 1. 1. Storyline: flexibel eller uppstyrd undervisningsmetod? En kvalitativ studie om lärares planering och upplevelse av Storyline

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lovisa Thor; [2021-09-23]
  Nyckelord :Storyline; nyckelfrågor; händelser; karaktärer; planering; planeringsmatriser; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Studien är en del av ett aktionsforskningsprojekt som syftar till att utveckla en skolas Storylineverksamhet. Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare planerar undervisningen för en Storyline. LÄS MER

 2. 2. Estetik och dess betydelse i Storyline för hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Felicia Ramsén; [2021-09-23]
  Nyckelord :estetik; estetiska erfarenheter; estetiska processer; skapande; Storyline; hållbarhet;

  Sammanfattning : Storyline är en undervisningsform som utgår ifrån elevernas tankar och skapande. Denna studie syftar till att utveckla kunskap om vilken betydelse som estetik har för Storyline, samt hur estetiska processer kan vara främjande för elevers förståelse i undervisning genom en Storyline riktad mot hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Utan berättelse, ingen storyline

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Oliver Jönsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Storyline; berättelse; litterära föreställningsvärldar; fiktionsförståelse dramaturgi;

  Sammanfattning : Storyline är en pedagogisk undervisningsform i form av ett ämnesövergripande temaarbete som bygger på berättelsens dramaturgi och innehåller olika aspekter för att driva berättelsen framåt. Berättelsens roll i utbildning är vida känd och beforskad, storyline mindre så och berättelsens roll i storyline än mindre. LÄS MER

 4. 4. Carbon Storylines : The discursive struggle over carbon offsets as a decarbonization pathway in the Swedish Climate Policy Framework

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Sandra Ideskär; [2021]
  Nyckelord :Carbon Offsets; Storyline; Argumentative Discourse Analysis; Policy Discourse;

  Sammanfattning : This study addresses discourses and how they affect climate policy, through the example of carbon offsets as a tool to reach domestic emissions reductions in the Swedish Climate Policy Framework. An interpretation of Maarten Hajer’s argumentative discourse analysis is applied to understand the ideas and arguments that inform the policy debate on carbon offsets as a supplementary measure in this policy process. LÄS MER

 5. 5. Djur och mystiska gestalter - En begrepp- och traditionshistorisk analys av djurmetaforiken i Jesaja 34.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jonas Helgesson; [2021]
  Nyckelord :wild animals; unclean birds; forces of chaos; supernatural beings; demons; לִּילִ֔ית; apocalypse.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : There is a dramatic apocalyptic prophecy in Isaiah 34 that contains many strange animals and creatures, and the question is: why are they lurking there in fire, smoke and darkness? This thesis aims at examining the meaning of these beings using traditio-historical criticism and key word and image analysis, in an attempt to understand Isaiah's reason for using them in the biblical context. The fate of Edom has been smitten by an angry God, wild animals and even metaphysical powers are used in the description of the prophet. LÄS MER