Sökning: "Studentbostäder"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Studentbostäder.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Good Things Come to Those Who Wait - An analysis of student housing in Stockholm as a dynamic matching problem with an overloaded waiting list

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Moritz von Schwartzenberg; [2019]
  Nyckelord :Dynamic matching; Overloaded waiting list; Housing allocation; Queuing; Robust mechanism;

  Sammanfattning : Motivated by the high demand for student housing in Stockholm, this thesis analyzes the allocation of student housing in Stockholm in light of recent developments in dynamic matching. Taking Leshno (2017) as a basis, we set up a model with an overloaded waiting list, a concept introduced by Leshno to describe waiting lists of sufficient length such that arriving items can always be assigned. LÄS MER

 3. 3. Bostadsföretagens uthyrningspolicy : En jämförelsestudie mellan bostadsföretag i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sandra Fiedorowicz; Ellinore Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Rental policy; housing company; requirements; students; sustainability; Uthyrningspolicy; bostadsföretag; grundkrav; studenter; hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt olika bostadsföretags uthyrningspolicy inom Stockholmsområdet samt hur pass lättillgänglig information är om bostadssökningsprocessen via deras hemsidor. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan hur bostadsföretag förmedlar sina grundkrav och på vilken nivå dessa ligger för en bostadssökande. LÄS MER

 4. 4. Framtidens digitaliserade studentboenden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Tenenbaum; Marcus Ganlid; [2019]
  Nyckelord :Digitized; studentboenden;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart lämnar få branscher oberörda. Digitaliseringen leder till högre effektivitet och minskade kostnader. Detta kommer gynna fastighetsägare som får en effektivare fastighetsförvaltning med minskade omkostnader som följd och hyresgäster som kan få högre livskvalité i sitt boende. LÄS MER

 5. 5. Det relationsbyggande arbetet : En kvalitativ studie om företags perspektiv på kortsiktiga kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Disa Roxner; Jonna Tarakkamäki; [2019]
  Nyckelord :Property industry; Real estate; Customer relations; Customer relationships; Short-term customer relationships; Relationship-building work; Landlord; Tenant; Student; Student tenants; Fastigheter; Fastighetsbransch; Kundrelationer; Kortsiktiga kundrelationer; Relationsbyggande arbete; Hyresvärd; Hyresgäst; Student; Studenthyresgäst;

  Sammanfattning : Kundrelationer har blivit allt viktigare i alla branscher på grund av teknologisk utveckling och ökad konkurrens. Företags fokus har till följd av detta förflyttats från produkter till kunderna. LÄS MER