Sökning: "Svensk arbetarlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Svensk arbetarlitteratur.

 1. 1. Sugfläsket, utkanten och återvändsgränden : Staden och det offentliga rummet i svensk prosa under mellankrigstid

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Måns Öhman; [2019]
  Nyckelord :staden; det offentliga rummet; mellankrigstid; mellankrigstidslitteratur; appropriering; Martin Koch; Rudolf Värnlund; Erik Asklund; modernitet; modernism; arbetarlitteratur; stadsskildring;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt hur staden och det offentliga rummet gestaltas litterärt i fyra svenska verk från mellankrigstiden. Vidare har uppsatsen sökt att besvara om användningen av staden och det offentliga rummet karaktäriseras av någon typ av kamp och konflikt där olika normativa värden kopplade till offentligheten krockar med varandra. LÄS MER

 2. 2. Identitet och klass i svensk modern arbetarlitteratur : En närläsning av Jenny Wrangborg, Sara Beischer och Elise Karlsson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinore Levinsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "De får inga böcker skrivna om sig" : En komparativ analys av och didaktisk diskussion om arbetarlitteraturens teman i svensk samtidsprosa

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonatan Andersson; [2017]
  Nyckelord :arbetarlitteratur; prekariat; Guy Standing; litteraturdidaktik; Elise Karlsson; Therese Bohman; Marjaneh Bakhtiari;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En arbetarförfattare som gav fan i allt : En analys av Sture Dahlströms ambivalenta förhållande till den svenska arbetarlitteraturen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Niklas Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Sture Dahlström; Litterär positionering; Strategier; Ställningstaganden; Pierre Bourdieu; Svensk arbetarlitteratur; Det arbetarlitterära delfältet; Litteraturkritik; Självframställning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Sture Dahlströms ambivalenta förhållande till den svenska arbetarlitteraturen. Den kvalitativa analysen är inspirerad av den franska kultursociologen Pierre Bourdieu och syftar till att synliggöra de valmöjligheter, orienteringspunkter och handlingsalternativ som låg till grund för Sture Dahlströms omstörtningsstrategier och motstridiga ställningstaganden för att positionera sig i riktning mot det arbetarlitterära delfältet givet hans bakgrund, erfarenheter, referensramar och medhavda kapitaltillgångar samt vilka konsekvenser det fick för litteraturkritikernas framställning av hans litterära profil. LÄS MER

 5. 5. Betongfeeling. En studie av Nationalteaterns dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Karlsson; [2016-06-30]
  Nyckelord :Nationalteatern; svensk teater; litteratursociologi; arbetarlitteratur; Swedish drama; working-class literature; sociology of literature;

  Sammanfattning : This thesis examines how five selected dramas by Nationalteatern relates to Swedish working-class literature, but the text also serves the purpose of emphasizing the fact that Nationalteatern should be more recognized in the comparative literature sphere. Building on sociology of literature, the analysis shows that motifs such as strike, class and injustice appear in the dramas of Nationalteatern Krogen (1970), Nick Carter – dubbelagent (1970), Sune – får jag knäppa din blazer? (1971), Barn i Betong (1971) and Speedy Gonzalez I (1973). LÄS MER