Sökning: "Svensson Helt Enkelt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Svensson Helt Enkelt.

 1. 1. Ganska snart, men inte nu : Generation Y:s förhållningssätt till pensionssparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mathias Sjöström; Gabriella Svensson; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; cognitive bias; financial literacy; retirement savings; Generation Y; kognitiva bias; finansiell bildning; pensionssparande;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Generation Y är idag unga vuxna och kommer när de blir pensionärer få ut en lägre inkomst än dem som går i pension idag, vilket ökar betydelsen av ett eget sparande. Tidigare studier har visat ett samband mellan en hög finansiell bildning och pensionssparande. Den finansiella bildningen har dock visats vara låg bland unga. LÄS MER

 2. 2. Development of Epitaxial Lift-Off to form GaAs nanowire array membranes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Erik Svensson; [2016]
  Nyckelord :MOVPE; MOCVD; AlGaAs; 111 B; Epitaxy; ELO; Epitaxial Lift-Off; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Epitaxial lift-off-layers (ELO) were developed in order to create nanowire array membranes, with the intent to pave the way for solar cells in tandem. Ultimately this thesis project focused only on growing and characterizing the ELO layers on (111)B oriented GaAs substrates with MOCVD, as this process step is not thoroughly understood in literature. LÄS MER

 3. 3. Att tillämpa ett kontrollansvar på entreprenadavtal : Lämpligt eller olämpligt?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Svensson; Amanda Moberg; [2016]
  Nyckelord :Entreprenad; entreprenadrätt; kontrollansvar;

  Sammanfattning : Kommentaren till AB 04 kap 4 § 3 p. 1 hänvisar till den rättspraxis som utvecklats inom köprätten beträffande kontrollansvar. Fråga uppkommer hur AB 04s hänvisning till köprättens kontrollansvar ska tillämpas i praktiken och om det är lämpligt att tillämpa kontrollansvaret som ansvarsgrund på avtal om entreprenad. LÄS MER

 4. 4. Mossfloran i Sularpskärrets naturreservat - med fokus på rikkärren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Emelie Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Det totala antalet rikkärr har minskat kraftigt de senaste tvåhundra åren. Rikkärr är ofta små till ytan med en medelstorlek på 0,67 hektar i Skåne. Rikkärr kan vara svåra att hitta då de oftast är så små till ytan, därför är kunskap om dess indikatorarter viktig för att hitta dem samt för bevarandet. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och hälsa : Leder fysisk aktivitet i form av träning till en bättre självupplevd hälsa i både arbetslivet och på fritiden?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskapMittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Jeanette Svensson Bygnér; [2013]
  Nyckelord :Health* Physical training* Wellness* Exercise *Physical activity *Wellbeing; *Hälsa * Fysisk hälsa * Träning *Motion *Friskvård *Ordinerad motion *Fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa har under senare åren studerats allt oftare.  Fysisk aktivitet kan förebygga olika sjukdomstillstånd och många rapporter stöder att motion är bra för människan. För att kroppen ska fungera optimalt behövs fysisk aktivitet. LÄS MER