Sökning: "Syntetisk"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Syntetisk.

 1. 1. Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Petersson; Marie Österberg; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner; Syntetisk metod; Analytisk metod; Läsinlärning; Läsutveckling; Lässvårigheter; Undervisningsmaterial; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att mot bakgrund av forskning om läsinlärnings- och läsutvecklingsmetoder belysa vilka olika val av läsundervisningsmetoder ett urval pedagoger gör med hänsyn till elever med läsinlärnings- och läsutvecklingssvårigheter. I studien fokuseras läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna syntetisk och analytisk metod. LÄS MER

 2. 2. Representation av etnisk bakgrund inom lokaljournalistiken : En jämförande studie mellan åren 2000 och 2018 i representation av utomeuropeisk bakgrund i Helsingborgs Dagblad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Desirée Persson; [2019]
  Nyckelord :Representation; etnisk bakgrund; lokaljournalistik; Helsingborg; socioekonomisk bakgrund; Helsingborgs Dagblad; nyheter; Stuart Hall;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur etnisk bakgrund, med fokus på utomeuropeisk bakgrund och klass, representerades i Helsingborgs Dagblad jämfört med befolkningssammansättningen i Helsingborgs kommun under åren 2000 och 2018. Frågeställningarna utgick från vilka aktörer, geografiska områden och ämnen som tidningen rapporterade om för att visa eventuella skillnader eller likheter mellan åren. LÄS MER

 3. 3. Avalanche Visualisation Using Satellite Radar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Aron Widforss; [2019]
  Nyckelord :snow science; avalanche detection; satellite SAR; avanor;

  Sammanfattning : Avalanche forecasters need precise knowledge about avalanche activity in large remote areas. Manual methods for gathering this data have scalability issues. Synthetic aperture radar satellites may provide much needed complementary data. LÄS MER

 4. 4. Detecting Lateral Movement in Microsoft Active Directory Log Files : A supervised machine learning approach

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Viktor Uppströmer; Henning Råberg; [2019]
  Nyckelord :Advanced Persistent Threat; Lateral Movement; Active Directory; Multiclass Classification; Intrusion Detection System; Avancerade långvariga hot; Lateral rörelse; Active Directory; Multiklassklassificering; Intrångsdetektering;

  Sammanfattning : Cyberattacker utgör ett stort hot för dagens företag och organisationer, med engenomsnittlig kostnad för ett intrång på ca 3,86 miljoner USD. För att minimera kostnaden av ett intrång är det viktigt att detektera intrånget i ett så tidigt stadium som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Evolving Chemical Reaction Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Degrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One goal of synthetic biology is to implement useful functions with biochemical reactions, either by reprogramming living cells or programming artificial vesicles. In this perspective, we consider Chemical Reaction Networks (CRNs) as a programming language. LÄS MER