Sökning: "Syriska"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Syriska.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. "Jag känner mig som både och, jag hör hemma både här och där" : En kvalitativ studie om ensamkommande syriska ungdomars upplevelse av identitet och tillhörighet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Djellza Bucolli; Irma Turcinhodzic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain an understanding for how unaccompanied Syrian youths perceive their own identity in Sweden and what they perceive has been significant or obstructed their inclusion in the Swedish society. This has been achieved by applying a qualitative method, whereas semi-structured interviews with six unaccompanied Syrian youths have been conducted. LÄS MER

 3. 3. Facebook-användning & Syriska revolutionen : En studie om människors upplevelser av Facebook-användning under revolutionen i Syrien

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nizar Keblawi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has analyzed people's experiences of Facebook use during the revolution in Syria. To be able to find out the answer, 6 people were interviewed, who all lived in Syria during the revolution. The interviews were recorded and then transcribed. An interview guide was used in the method and was provided to all interviewees. LÄS MER

 4. 4. Aktivism, från den virtuella världen till tusentals demonstranter på marken. En kvalitativ studie om syriska aktivisters användning av sociala medier under konflikten i Syrien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alaa Rayan; [2020]
  Nyckelord :onlineaktivism; cyberaktivism; internetaktivism; aktivism på sociala medier; demokratiska offentligheter; offentlig sfär; kommunikation för utveckling; kommunikation för social förändring; resursmobilisering; Syrien; online activism; cyber activism; internet activism; social media activism; democratic public sphere; communication for development; communication for social change; resource mobilization; Syria; aktivism; activism;

  Sammanfattning : Hur använde de syriska aktivisterna sociala medier under konflikten i Syrien? Syftet med denna studie är att undersöka hur sociala medier användes av syriska aktivister under konflikten i Syrien som började 2011 för att göra en förändring. Detta undersöks med hjälp av den kvalitativa metoden bestående av sex semistrukturerade intervjuer med aktivister boendes i Syrien respektive Sverige. LÄS MER

 5. 5. CHILD MARRIAGE PRACTICES IN THE SYRIAN REFUGEE CAMPS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alaa Alking; [2019]
  Nyckelord :Child marriage; Syrian refugee; forced child marriage; consensual child marriage;

  Sammanfattning : This study seeks to achieve a deeper understanding of the phenomenon of child marriage among Syrian refugees, identify the causes and the consequences of this phenomenon, and explore the relationship between the armed conflict in Syria and the prevalence of child marriage practices among Syrian refugees living in refugee camps in Lebanon. To achieve the objectives of the study, the researcher used the case study approach and mixed-methods methodology in data collection and analysis. LÄS MER