Sökning: "Text messaging"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Text messaging.

 1. 1. Linguistic Differences in Real Conversations: Human to Human vs Human to Chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eirini Silkej; [2020-03-02]
  Nyckelord :engelska; English learner; Natural language processing; Artificial Intelligence; AI; Linguistics and AI; Text messaging; Instant Messaging; IM; Chatbot; Mitsuku; Computermediated communication; CMC;

  Sammanfattning : This study investigates how students communicate in writing when they know thattheir conversational partner is a human being in comparison to how they communicate whenthey know their partner is a chatbot. The participants are upper secondary students of English. LÄS MER

 2. 2. Designing for Cognitive DisabilityHow FlexiChat Affects the Accessibility of Instant Messaging

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Nystedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis an Instant Messaging application named FlexiChat, suited for adolescents in special needs school, has been developed and evaluated. Communication is based on symbols instead of text and uses the Flexiboard as main input device to accommodate the cognitive limitations of the user group. LÄS MER

 3. 3. Mobil hälsa (m-hälsa) genom användning av mobiltelefon som intervention för barn med övervikt eller fetma. : En systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Johanna Axelsson; Linda Tellström; [2018]
  Nyckelord :mHealth; mobile phone; child; youth; pediatric; overweight; obesity; physical activity; Body Mass Index; m-hälsa; mobiltelefon; barn; ungdomar; pediatrik; övervikt; fetma; fysisk aktivitet; Body Mass Index;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av övervikt och fetma bland barn ökar i stora delar av världen. Brist på fysisk aktivitet är en av orsakerna bakom övervikt och fetma. För barn med fetma kan små mängder fysisk aktivitet ha stora positiva hälsoeffekter. LÄS MER

 4. 4. Communicate to Win : Real-time communication services for location-based learning activities

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Amir Buchvalter; [2017]
  Nyckelord :Real-time communication; mobile learning; location-based learning; outdoor learning treasure-hunt;

  Sammanfattning : In recent years, mobile devices have become an integral part of our everyday life in various fields. The technology that powers them is used in various devices, such as smartphones, tablets, and PDAs. LÄS MER

 5. 5. Exploring IBM Integration Designer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonathan Ellström; [2017]
  Nyckelord :BPM; CSN; SCA; HTTP; SOAP; EJB; JMS; SMS; API.;

  Sammanfattning : The interest for Business Process Management (BPM) is increasing in Sweden. Government agencies such as the Swedish Nation Board of Student Aid (CSN), the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) and the Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan) are implementing BPM into their organizations. LÄS MER