Sökning: "Till Örnberg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Till Örnberg.

 1. 1. “Man ska räcka till för många och också sig själv” En kvalitativ studie om familjebehandlares upplevelser av psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och kännedom om sekundär traumatisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Grudeborn; Jenny Örnberg; [2020-08-12]
  Nyckelord :sekundär traumatisering; psykisk påfrestning; coping; återhämtning; familjebehandlare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka familjebehandlares upplevelser av psykisk påfrestning iarbetet och vilka strategier de använder sig av samt anser sig behöva för att hantera detta. Syftetvar också att undersöka familjebehandlares tankar och kännedom om begreppet sekundärtraumatisering. LÄS MER

 2. 2. Semi-Supervised Methods for Classification of Hyperspectral Images with Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Örnberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hyperspectral images (HSI) can reveal more patterns than regular images. The dimensionality is high with a wider spectrum for each pixel. Few labeled datasets exists while unlabeled data is abundant. This makes semi-supervised learning well suited for HSI classification. LÄS MER

 3. 3. Leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - ett patientperspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Petra Danielsson; Klara Örnberg Brattén; [2019]
  Nyckelord :kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelser; patient; symtombörda;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: I världen uppskattas 251 miljoner människor ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Uppskattningsvis har 400 000 - 700 000 människor kroniskt obstruktiv lungsjukdom i Sverige. Tobaksrökning är en avgörande riskfaktor som orsakar kroniskt obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapins betydelse i naturunderstödd rehabilitering : En beskrivande studie av verksamheter inom naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade besvär.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Ulrika Örnberg; Paulina Löfqvist; [2019]
  Nyckelord :Green rehabilitation; mental illness; NBR; occupation; occupational therapy; stress; aktivitet; arbetsterapi; grön rehabilitering; grön rehab; NUR; psykisk ohälsa; stress.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar och är ett växande folkhälsoproblem med negativa konsekvenser för individ och samhälle. Den utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Naturunderstödd rehabilitering med kreativa trädgårdsaktiviteter har visat sig vara betydelsefull för personer med psykisk ohälsa och minskar sjukskrivningar. LÄS MER

 5. 5. Incrementally Expanding Environment in Deep Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Oscar Örnberg; Jonas Nylund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillräckligt snabb konvergens till optimala strategier är ett mål inom maskininlärning och speciellt förstärkande inlärning. Realtidslösningar till komplexa inlärningsproblem behövs för att expandera fältet till nya områden där maskininlärning tidigare varit en omöjlighet. LÄS MER