Sökning: "Till Horn"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Till Horn.

 1. 1. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 2. 2. Vad är teknik och varför behövs det? : Niondeklassares uppfattningar om teknik och dess relevans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emilia Nedelea; Khoan Horn; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; kunskapsemfas; teknikintresse; teknik i skolan; uppfattning om teknik;

  Sammanfattning : Teknik är idag ett brett begrepp som innefattar många områden och antalet teknikområden ökar varje dag i takt med teknikens utveckling. Samtidigt pekar forskningen på ett lågt intresse för teknik i skolan bland elever. Forskningsresultaten är oroande, då tekniken och teknisk kompetens är vital för det moderna samhället. LÄS MER

 3. 3. Automated inference of ACSL function contracts using TriCera

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Amilon; [2021]
  Nyckelord :Formal Verification; Contract inference; Hoare Logic; Model Checking; Horn clauses; Formell verifikation; Kontraktgenerering; Formell semantik; Hoare logik; Modellprovning; Horn clauses;

  Sammanfattning : This thesis explores synergies between deductive verification and model checking, by using the existing model checker TriCera to automatically infer specifications for the deductive verifier Frama-C. To accomplish this, a formal semantics is defined for a subset of ANSI C, extended with assume statements, called Csmall. LÄS MER

 4. 4. Antibiotic resistance in Streptococcus agalactiae isolates from dairy camels in Kenya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Lejon Flodin; [2021]
  Nyckelord :GBS; Camelus dromedarius; tetracycline resistance; mastitis; milk; pastoralist;

  Sammanfattning : Camels (Camelus dromedarius) are the most valuable livestock species in the arid and semi-arid lands in the Horn of Africa where the majority of the human population adopts a pastoralist lifestyle with extensive animal husbandry. Camels provide an important food source, milk, which is considered to be the most important commodity, and a source of income for the pastoralists. LÄS MER

 5. 5. Beethovens valthorn : En undersökning av valthornets utveckling

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Joel Jaakkola; [2021]
  Nyckelord :valthorn; naturhorn; Beethoven; Giovanni Punto; Horn sonat;

  Sammanfattning : Ludwig van Beethoven (1770-1827) skrev 1800 sin sonat för valthorn op. 17 åt den legendariske hornisten Giovanni Punto (1746-1803). Vi har länge vetat att stycket egentligen är skrivet för naturhorn men vad det egentligen innebär har för många hornister inklusive mig själv länge varit relativt oklart. LÄS MER