Sökning: "Tjernobyl"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Tjernobyl.

 1. 1. Lusten att minnas : Om det övergivna och det fula

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Bex Bodén; [2021]
  Nyckelord :tjernobyl; pripyat; unesco; världsarv;

  Sammanfattning : När man talar om Tjernobyl och Pripyat idag hänvisar man inte bara till platsen, men också till händelsen. Händelsen som den 26e april 1986 kom att ödelägga en hel stad; reaktor 4 i Tjernobyl kärnkraftverk exploderar och sprider mängder med radioaktivitet i området. LÄS MER

 2. 2. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christine Aminoff; [2020]
  Nyckelord :rådjur; naturresurshantering; förvaltning; etik; traditioner; samverkan; konflikt;

  Sammanfattning : För 30 år sedan infördes vårbockjakt som idag innefattar länen Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Anledningen bakom be-slutet är kärnkraftsolyckan som skedde i Tjernobyl 1986 och innebar att radioaktivt nedfall föll över Sverige och att organismer som exempelvis svampar och lavar sög åt sig nedfallet. LÄS MER

 4. 4. Cs-137 i Svamp : Dataanalysrutiner för gammaspektroskopi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :David Nordman; [2018]
  Nyckelord :gamma; spectroscopy; mushroom; radioactivity; efficiency; gammaspektroskopi; dataanalys; radioaktivitet; svamp; chernobyl; effektivitet;

  Sammanfattning : Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ledde till en spridning av radioaktiva ämnen över Europa och Sverige. År 2018 är det 32 år sedan kärnkraftsolyckan ägde rum och den enda radioaktiva isotopen som finns kvar i det svenska ekosystemet som följd av olyckan i en betydande mängd är Cs-137, på grund av dess 30-åriga halveringstid. LÄS MER

 5. 5. Från bildsatt radio till katastroffilm : SVT:s bildsättning av katastrofer före och efter avskaffandet av TV-monopolet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Alexander Larsson; Samy Dahlman Taman; [2017]
  Nyckelord :kommersialisering; objektivitet; katastrofrapportering; SVT; Public service; TV-nyheter; tsunamin; Tjernobyl; flodvågskatastrofen; sändningstillstånd; TV-journalistik;

  Sammanfattning : SVT arbetar inom public service-sfären och försöker efterfölja ett sändningstillstånd där objektivitet förespråkas. Under en längre period hade SVT monopol på TV-sändningar, men 1987 hävdes monopolet och konkurrerande nyhetsmedier gjorde entré på marknaden. LÄS MER